Panele fotowoltaiczne na falach

Energa Wytwarzanie rozpoczęła całoroczny pilotażowy projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie – pierwsze panele zostały zamontowane na zbiorniku w hydroelektrowni w Łapinie. Jeżeli wyniki pilotażu okażą się zadowalające, kierownictwo firmy rozważy możliwość szerszego zastosowania takich rozwiązań w przyszłości.

Energa Wytwarzanie bada potencjał farmy fotowoltaicznej z panelami PV umieszczonymi na wodzie. Firma rozpoczęła pilotaż tego rozwiązania na zbiorniku w elektrowni wodnej w Łapinie. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Pływające elektrownie fotowoltaiczne są zlokalizowane w wielu miejscach na całym świecie. Większość tego typu instalacji powstaje na Dalekim Wschodzie – w Chinach, Korei Południowej i Japonii. Jak wynika z analizy wykorzystania tej technologii na świecie, przeniesienie paneli PV do wody znacząco zwiększa ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Z uwagi na to, że warunki atmosferyczne w Polsce znacznie różnią się od krajów, w których popularne są pływające PV, zasadne wydaje się sprawdzenie, czy taki system poprawi efektywność instalacji fotowoltaicznych w naszym klimacie.

Panele umieszczone na konstrukcji unoszącej się na akwenach wodnych rozwiązują kilka problemów fotowoltaiki, które wpływają na sprawność całej instalacji. Chodzi głównie o wzrost temperatury modułów PV i osadzanie się na ich powierzchni brudu. Okres od maja do września, najbardziej efektywny pod względem nasłonecznienia w Polsce, to także miesiące o najwyższej średniej temperaturze powietrza i największej zawartości pyłków. Umieszczenie instalacji na wodzie powinno pozwolić na lepsze chłodzenie modułów PV, co powinno przełożyć się na wzrost ich sprawności. Ponadto nad zbiornikami wodnymi jest znacznie mniej kurzu i pyłków, dzięki czemu panele pozostaną czystsze. Dzięki temu powinny produkować więcej energii elektrycznej niż panele montowane na ziemi.

„Grupa Energa posiada strategię innowacji na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+. Nasze firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe to doskonałe zaplecze do opracowywania innowacyjnych rozwiązań i doskonalenia technologii – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezesa Zarządu Energa SA. „Technologia produkcji energii, którą obecnie testujemy, jest kolejnym dowodem na to, że wciąż pracujemy nad optymalizacją obiektów do produkcji energii odnawialnej. Jeśli wyniki pilotażu będą zadowalające, to wdrożymy tego typu rozwiązanie na większą skalę. Inwestycje w obszarze innowacji to jedno z kluczowych działań naszych Linii Biznesowych. Wydatki Energi na badania i rozwój będą systematycznie rosły do ​​2,5% EBITDA w 2025 roku. Innowacyjne rozwiązania budują firmę ” przewagę konkurencyjną i wzrost wartości dla akcjonariuszy. Energa przeznacza średnio 40 mln zł rocznie na B + R. ”

Firma testuje instalację o mocy wielu kW. Badania pilotażowe mają potwierdzić przydatność pływających farm słonecznych w polskich warunkach klimatycznych. Testy będą kontynuowane w zmieniających się warunkach pogodowych przez dwanaście miesięcy.

„Chcemy testować działanie instalacji o każdej porze roku – szczególnie zimą, kiedy pojawia się oblodzenie” – mówi Katarzyna Serdeczna, kierownik projektu w Energa Wytwarzanie SA. „Doświadczenia innych krajów wskazują na ponad 10-procentowy wzrost efektywności energetycznej wynikający z chłodzącego działania wody i redukcji zabrudzeń. Co więcej, zwiększona efektywność paneli częściowo wynika również z odbijania światła słonecznego od powierzchni wody. Ponadto pływające farmy słoneczne mogą być również wyposażone w systemy śledzenia słońca, ustawiające panele w optymalnej pozycji względem Słońca. Może to zwiększyć ilość wytwarzanej energii elektrycznej nawet o 20%.

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Przed dalszymi podwyżkami cen energii trwale zabezpieczy jedynie transformacja energetyczna

26 maja, 2023

Badanie opinii: Polska i UE powinny więcej inwestować w transformację energetyczną

26 maja, 2023

Polacy wiedzą o programach wsparcia związanych z energią elektryczną

26 maja, 2023

600 miliardów złotych w 7 lat – transformacja energetyczna w Polsce wymaga gigantycznych nakładów

26 maja, 2023

 „Jakie zmiany przyniesie REDIII?” – Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do wstępnego porozumienia dotyczącego Dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych („RED”)

7 kwietnia, 2023

Member of the Management Board of the PKEE Wanda Buk spoke in Brussels about the challenges related to energy transition in the light of the war in Ukraine

13 lutego, 2023

Członkini Rady Zarządzającej PKEE Wanda Buk w Brukseli o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną w świetle wojny w Ukrainie

8 lutego, 2023

Polish Energy Transition Path – the latest EY and PKEE report

8 lutego, 2023