RADA ZARZĄDZAJĄCA

MAREK KASICKI

Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1995), Francusko-Polskich Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów (1995), Podyplomowych Studiów Podatkowych (2001), Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Executive MBA (2010) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. – najpierw w Dziale Finansowym Danone Polska Sp. z o.o., a następnie w Departamencie Analiz Przedsiębiorstw w banku Credit du Nord we Francji.

W 1996 r. rozpoczął pracę w Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) – początkowo jako specjalista ds. inwestycji, później jako dyrektor finansowy – prokurent. W 2007 r. objął tu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W ramach pracy w ARP SA zajmował się też restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, m.in. organizował finansowanie ich działalności, przygotowywał oraz wdrażał programy efektywnościowe i naprawcze, systemy budżetowania i controlingu. W l. 2009-2016 kierował też Funduszem Kapitałowym ARP SA, w ramach którego realizowano inwestycje w innowacyjne projekty (start-upy). Równocześnie, w l. 2000–2007, pracował na stanowisku dyrektora finansowego, wiceprezesa, prezesa zarządu w Grupie Zarządzającej Pomerania SA. Prowadził tu projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Od marca 2016 r. jako wiceprezes Zarządu Energi Operatora S.A. odpowiadał za Pion Finansów i Regulacji oraz Pion Usług Dystrybucyjnych. W obszarze Pionu Finansów i Regulacji nadzorował budżetowanie i kontroling działalności spółki, jak i całej Linii Biznesowej Dystrybucja Energi S.A. Zarządzał także płynnością finansową spółki we współpracy z Energą S.A. Nadzorował organizowanie i monitorowanie finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej z instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także politykę regulacyjną, w tym ustalanie wszystkich elementów przychodu regulowanego OSD. W ramach Pionu Usług Dystrybucyjnych nadzorował obszar pomiarów, spraw związanych z obsługą odbiorców oraz obszar rozliczeń z odbiorcami i rynkiem bilansującym. Od 10 lutego 2020 r. do 22 kwietnia 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Finansowych. Obecnie obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A.

Był członkiem rad nadzorczych Mikrostyk SA, MODE SA, Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp. z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i-Trends Sp. z o.o.

Odbył szkolenia z zakresu MSR, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada państwowy dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.