RADA ZARZĄDZAJĄCA

PAWEŁ SZCZESZEK

Wiceprezes RZ

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

W latach 2017-2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55. sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis, Jelcz oraz Geotermia Podhalańska S.A. Paweł Szczeszek w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enea S.A. Od 6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa Enea S.A. Od 30 czerwca 2020 r. do 10 kwietnia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. 11 kwietnia 2022 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.