RADA ZARZĄDZAJĄCA

ROBERT ZASINA

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz energetyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Z energetyką związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Wydziału Realizacji Usług Operatorskich. Był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro. Był także członkiem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. W ostatnich latach pełnił funkcje Dyrektora ds. Dystrybucji w gliwickim oddziale TAURON Dystrybucja, a także Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w Centrali spółki. Pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek z obszaru elektroenergetyki. Z początkiem 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja. Od wielu lat w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) czynnie uczestniczy w opiniowaniu i kreowaniu rynku energii, smart meteringu i regulacji prawnych z dziedziny elektroenergetyki. Od października 2017 r. Prezes PTPiREE.