Badanie opinii: Polska i UE powinny więcej inwestować w transformację energetyczną

Zdaniem 44 proc. ankietowanych transformacja energetyczna jest istotna dla cen energii i stabilności jej dostaw w przyszłości – wynika z badania agencji Yotta przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Na pytanie „Kto twoim zdaniem powinien finansować w największym stopniu transformację energetyczną w Polsce” – badani w równym stopniu wskazali na Polskę (rząd, spółki energetyczne, odbiorców energii) oraz Unię Europejską – po 39 proc. Co istotne, wyliczenia ekspertów EY przedstawione w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej” wskazują, że inwestycje w transformację rynku energetycznego do 2030 roku wyniosą nawet 135 mld EUR (600 mld złotych). Oznacza to konieczność wsparcia spółek energetycznych, na których spoczywa ciężar transformacji energetycznej Polski. Tylko dzięki dodatkowym funduszom, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale też przy zaangażowaniu samodzielnie wypracowanych zysków możliwe będzie zapełnienie luki inwestycyjnej wynikającej z realizacji przez Polskę celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Polacy odczuwają potrzebę jak najszybszego uniezależnienia od zagranicznych surowców, a tym samym zagwarantowania bezpiecznych dostaw taniej energii. Natomiast jedynie 1/3 ankietowanych wskazała, że tempo transformacji energetycznej jest wystarczające. Oczekiwanie zwiększenia intensywności transformacji energetycznej może wynikać wprost z perturbacji spowodowanych wojną w Ukrainie i wprowadzeniem embarga na rosyjskie surowce.

Jak wskazał prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski – Transformacja polskiej energetyki to jedyny sposób trwałego powstrzymania wzrostu kosztów wytwarzania energii poprzez uniezależnienie od kosztów surowców energetycznych i cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To warunek utrzymania akceptowalnych cen energii dla polskich rodzin i zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska Grupa Energetyczna zainwestuje do 2030 roku ponad 75 miliardów złotych w same tylko farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie oraz morzu, a także w wymianę źródeł energii cieplnej.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19 – 22 maja przez YOTTA przy współpracy z ogólnopolskim panelem Ariadna, na reprezentatywnej próbie Polaków (1 022 wywiady).