POLSKI

KOMITET

ENERGII

ELEKTRYCZNEJ

Elektromobilność
Efektywność Energetyczna
Bezpieczeństwo Energetyczne
Innowacje w Energetyce
Inwestycje w OZE
Poprzedni
Następny

Członkini Rady Zarządzającej PKEE Wanda Buk w Brukseli o wyzwaniach związany…

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej…

Komentarz prezesa Rady Zarządzającej PKEE do taryf URE na rok 2023

Polska ścieżka transformacji energetycznej – najnowszy raport EY i PKEE

PKEE: Forum Energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej

O NAS

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Angażujemy się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Historia

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) rozpoczął swoją działalność w 1997 r., ale jeszcze jesienią 1996 r. odbyło się jego zebranie założycielskie i został złożony wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń. Wkrótce po przystąpieniu Polski do UE, w maju 2005 r., Polski Komitet Energii Elektrycznej współorganizował Polish Energy Day w Brukseli, podczas którego zaprezentowany został cały polski sektor elektroenergetyczny. W 2014 r. PKEE otworzył swoje biuro w Brukseli.

EURELECTRIC

Jesteśmy jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczą w pracach grup roboczych EURELECTRIC, które odbywają się cyklicznie w Brukseli, wypracowując stanowiska i współpracując z partnerami z innych krajów w działaniach na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego.
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

CZŁONKOWIE

Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. Doświadczenie i zaangażowanie naszych członków pozwoliło nam zdobyć pozycję wiarygodnego, sprawdzonego partnera wśród organizacji reprezentujących sektor elektroenergetyczny w Polsce.

Raport PKEE i EY: Polska ścieżka transformacji energetycznej

Analiza – „Inwestycje w sieci dystrybucyjne będą motorem transform…

Relacja z wydarzenia Euractiv „Po COP: gdzie dalej na rzecz działań na rzecz…

SEKTOR ENERGII dla jakości powietrza

Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimaty…

SOCIAL MEDIA

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

CZŁONKOSTWO

Członkostwo

Członkowie PKEE to osoby fizyczne związane zawodowo z sektorem elektroenergetycznym oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w tej dziedzinie, zainteresowane realizacją statutowych celów stowarzyszenia. Bycie członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej daje wiele profitów i przywilejów: wymianę i dostęp do informacji, wiedzę na temat stanowionego prawa w Polsce i Unii Europejskiej oraz przedstawianie propozycji mających wpływ na uchwalane akty prawne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej stanowią członkowie zwyczajni i wspierający. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Możliwości

Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKEE, a w szczególności:
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
 • głosowania i kandydowania podczas wyborów do władz PKEE,
 • wysuwania kandydatur podczas wyborów do władz PKEE,
 • zgłaszania postulatów do władz PKEE.
Członkowie wspierający PKEE mają prawo do:
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 • zgłaszania postulatów do władz PKEE,
 • zgłaszania kandydatów do władz PKEE na warunkach określonych w art. 18.

DOŁĄCZ Do NAS

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą mieć realny wpływ na kształtowanie rynku elektroenergetycznego w Polsce. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty służące rynkowi i naszemu krajowi. Jeśli chcesz współpracować z nami w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej, prosimy o kontakt z Biurem PKEE.

MISJA

Synergia

Współpracując z naszymi partnerami z innych krajów na cyklicznych posiedzeniach w Brukseli, wypracowujemy wspólne stanowiska i działania na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego. Stanowimy ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracujemy z administracją publiczną, konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży.

Działalność

Aktywnie wspieramy rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Od początku istnienia PKEE zrzesza największe polskie firmy energetyczne. Od wielu lat Komitet należy do Unii Przemysłu Elektroenergetycznego EURELECTRIC.

Walne Zebranie

Członkowie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej stanowią najwyższą władzę stowarzyszenia. Do ich zdań należy m.in. wytyczanie kierunków działalności, zatwierdzanie sprawozdania Rady Zarządzającej, uchwalanie rocznych preliminarzy wpływów i wydatków.

Kontakt

WARSZAWA

Adres:
Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
e-mail: pkee@pkee.pl

Kontakt dla mediów:

Biuro Prasowe
e-mail:
biuroprasowe@pkee.pl

BRUKSELA

Adres:
Rue Froissart 123-133,
1040 Brussels
e-mail: brussels@pkee.pl

POLSKI

KOMITET

ENERGII

ELEKTRYCZNEJ

Elektromobilność
Efektywność Energetyczna
Bezpieczeństwo Energetyczne
Innowacje w Energetyce
Inwestycje w OZE
Poprzedni
Następny

O NAS

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Angażujemy się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

HISTORIA

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) rozpoczął swoją działalność w 1997 r., ale jeszcze jesienią 1996 r. odbyło się jego zebranie założycielskie i został złożony wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń. Wkrótce po przystąpieniu Polski do UE, w maju 2005 r., Polski Komitet Energii Elektrycznej współorganizował Polish Energy Day w Brukseli, podczas którego zaprezentowany został cały polski sektor elektroenergetyczny. W 2014 r. PKEE otworzył swoje biuro w Brukseli.

EURELECTRIC

Jesteśmy jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczą w pracach grup roboczych EURELECTRIC, które odbywają się cyklicznie w Brukseli, wypracowując stanowiska i współpracując z partnerami z innych krajów w działaniach na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego.

Członkowie

Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. Doświadczenie i zaangażowanie naszych członków pozwoliło nam zdobyć pozycję wiarygodnego, sprawdzonego partnera wśród organizacji reprezentujących sektor elektroenergetyczny w Polsce.

SOCIAL MEDIA

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Członkostwo

Członkostwo

Członkowie PKEE to osoby fizyczne związane zawodowo z sektorem elektroenergetycznym oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w tej dziedzinie, zainteresowane realizacją statutowych celów stowarzyszenia. Bycie członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej daje wiele profitów i przywilejów: wymianę i dostęp do informacji, wiedzę na temat stanowionego prawa w Polsce i Unii Europejskiej oraz przedstawianie propozycji mających wpływ na uchwalane akty prawne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej stanowią członkowie zwyczajni i wspierający. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Możliwości

Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKEE, a w szczególności:
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
 • głosowania i kandydowania podczas wyborów do władz PKEE,
 • wysuwania kandydatur podczas wyborów do władz PKEE,
 • zgłaszania postulatów do władz PKEE.
Członkowie wspierający PKEE mają prawo do:
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 • zgłaszania postulatów do władz PKEE,
 • zgłaszania kandydatów do władz PKEE na warunkach określonych w art. 18.

DOŁĄCz DO NAS

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą mieć realny wpływ na kształtowanie rynku elektroenergetycznego w Polsce. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty służące rynkowi i naszemu krajowi. Jeśli chcesz współpracować z nami w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej, prosimy o kontakt z Biurem PKEE.

MISJA

Synergia

Współpracując z naszymi partnerami z innych krajów na cyklicznych posiedzeniach w Brukseli, wypracowujemy wspólne stanowiska i działania na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego. Stanowimy ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracujemy z administracją publiczną, konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży.

Działalność

Aktywnie wspieramy rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Od początku istnienia PKEE zrzesza największe polskie firmy energetyczne. Od wielu lat Komitet należy do Unii Przemysłu Elektroenergetycznego EURELECTRIC.

kontakt

WARSZAWA

Adres:
Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
e-mail: pkee@pkee.pl

Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe
e-mail: biuroprasowe@pkee.pl

BRUKSELA

Adres:
Rue Froissart 123-133,
1040 Brussels
e-mail: brussels@pkee.pl