Debata Energy Post i PKEE – „40% OZE do 2030 roku: najnowsze wyzwanie inwestycyjne UE dla OSD”

Omówienie zagadnień związanych z dostępem do wsparcia finansowego, zwłaszcza w krajach startujących ze słabszego punktu wyjściowego, oraz wsparcie OSD w implementowaniu innowacji w zakresie nowych technologii były głównymi celami debaty zorganizowanej przez Energy Post we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskiego sektora energetycznego, odbyło się 30 czerwca 2022 roku.

Podczas panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy – Pablo Riesgo Abeledo, specjalista ds. legislacji w Wydziale B5, Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej; Louise Rullaud, szefowa Działu Dystrybucji i Rynku w Eurelectric; Arina Anisie, analityk w Dziale Innowacji w zakresie Energii Odnawialnej IRENA oraz Piotr Ordyna, doradca Zarządu ds. Regulacji w Tauron Dystrybucja – dyskutowali o wyzwaniach stojących przed operatorami systemów dystrybucyjnych związanych z transformacją energetyczną. Debata dotyczyła także funduszy dedykowanych OSD.

Piotr Ordyna, doradca Zarządu ds. Regulacji w Tauron Dystrybucja podkreślił, że sieci elektroenergetyczne mają decydujące znaczenie dla transformacji energetycznej, ponieważ są kluczowe dla integracji odnawialnych źródeł energii. „Przed operatorami systemów dystrybucyjnych stoją ogromne wyzwania związane z integrowaniem odnawialnych źródeł energii. Tym bardziej, iż sieci dystrybucyjne odegrają kluczową rolę w zapewnieniu integracji energii odnawialnej i rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla sektorów takich jak transport i budownictwo” – dodał.

Ordyna zaznaczył również, że rewolucja fotowoltaiczna już się w Polsce dokonuje. „Mamy zainstalowane około 10 GW mocy z fotowoltaiki, w porównaniu z mniej niż 200 MW cztery lata temu. Głównie są to bardzo małe instalacje. W krótkim czasie prosumenckie instalacje PV stały się ważnym źródłem energii dla całego systemu” – powiedział. „W 2021 roku Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci ponad 127 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy blisko 1 gigawata. To prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2019 r., kiedy przyłączono ok. 30 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 200 megawatów” – wskazał.

Podczas dyskusji Ordyna zaznaczył, że koszt inwestycji dokonywanych przez OSD zgodnie z prawem powinien być uwzględniony w rachunkach klientów. „Wzrost cen energii nie może jednak być zbyt radykalny, bo spowoduje wzrost ubóstwa energetycznego. Tempo transformacji musi być racjonalne, zwłaszcza w krajach, które były zapóźnione gospodarczo takich jak Polska” – wyjaśnił. „Warto wspomnieć, że inwestycje realizowane przez OSD są kluczowe dla rozwoju całej gospodarki. Unijne ramy finansowe powinny, zatem zapewnić równy dostęp do finansowania, niezależnie od wielkości inwestora” – wyjaśnił.

Odnosząc się do tej wypowiedzi, Pablo Riesgo Abeledo z DG ENER podkreślił, że Komisja Europejska dostrzega istniejące różnice między krajami, dlatego aby jak najlepiej ukierunkować inwestycje, działania muszą uwzględniać specyfikę krajową, na przykład gdy określane są  wskaźniki inteligentnych sieci. „Idea REPowerEU polega na zapewnieniu wsparcia dla głównych uczestników. Pracujemy nad tym, jak możemy pomóc poszczególnym podmiotom w transformacji” – podkreślił

Louise Rullaud, szefowa działu Dystrybucji i Rynku, zaznaczyła, że Eurelectric z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska myśli o zwiększeniu dostępu do informacji. „W wewnętrznym badaniu przeprowadzonym wśród członków naszego stowarzyszenia potwierdziliśmy, że nawet największe firmy mają działy zajmujące się wyłącznie rozpoznawaniem, gdzie mogą pozyskać wsparcie finansowe. Procesy te są niezwykle długie i czasami nie są dostosowane do finansowania inwestycji w inteligentne sieci. Otrzymanie środków publicznych może pomóc w zabezpieczeniu dodatkowych środków prywatnych” – dodała.

Arina Anisie z IRENA stwierdziła natomiast, że „OSD oraz sieci elektroenergetyczne są naturalnymi monopolistami. Są też tradycyjnie wspierane w inwestowaniu we wzmacnianie sieci w procesie, w którym koszty są później przenoszone na odbiorców. Nie mają natomiast zachęt do wprowadzania innowacji, np. dążenia do wdrażania innych rozwiązań w zakresie zapewniania elastyczności systemu, które mogłyby zastąpić kosztowne inwestycje w zwiększanie przepustowości sieci” – zauważyła. 

Strona wydarzenia: https://us02web.zoom.us/webinar/register/4016548708263/WN_A7b1ZXKSR5WJziWzIw-cAg

Podsumowanie debaty: https://energypost.eu/event-summary-45-res-by-2030-eus-latest-investment-challenge-to-dsos/