Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE i PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas Power Summit w Brukseli podniósł kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i wskazał, że bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie jest możliwe osiągnięcie celów klimatycznych.

W trakcie debaty „Niezależny system elektroenergetyczny przyszłości – bezpieczeństwo dostaw”, prezes Wojciech Dąbrowski przedstawił wyzwania stojące przed europejską energetyką i apelował o respektowanie zasady neutralności technologicznej: „Pandemia przypomniała nam, że kapitał ma narodowość. Ponadto trwająca od ponad roku pełnoskalowa wojna na Ukrainie i poprzedzający ją szantaż energetyczny pokazały, że surowce energetyczne też mają narodowość. W Polsce chcemy więcej inwestować w odnawialne źródła energii i elektrownie jądrowe. Do tego potrzebne są środki finansowe i ułatwienia regulacyjne w zakresie wydawania pozwoleń, np. w procedurach środowiskowych. Technologie przyczyniające się do realizacji celów klimatycznych muszą być traktowane w taki sam sposób przez unijne regulacje” – powiedział. Prezes Wojciech Dąbrowski wyjaśnił, że dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, neutralność technologiczna i transformacja energetyczna są obecnie kluczowe, a bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie da się osiągnąć celów klimatycznych.

W dyskusji panelowej, w której udział wzięli m.in. wiceprezes PGE, członek Rady Zarządzającej PKEE Wanda Buk, Michael Lewis prezes Uniper, Luc Rémont prezes EDF oraz Elena Giannakopoulou, dyrektor do spraw strategii PPC, podkreślano, że Europa posiada narzędzia, by skutecznie realizować transformację energetyczną, ale przed sektorem stoi obecnie wiele wyzwań, których jeszcze nie tak dawno nikt nie brał pod uwagę.

Podczas spotkania z Komisarz ds. Energii Kadri Simson, które odbyło się w ramach Power Summit, prezes Wojciech Dąbrowski, odniósł się do kwestii jednostek konwencjonalnych jako wsparcia dla systemu elektroenergetycznego i konieczności zachowania rynku mocy jako zabezpieczenia w przypadku braku mocy w systemie. Poruszył też temat budowy elektrowni jądrowych, istotnego elementu uniezależniania się od surowców energetycznych z Rosji. Zwrócił uwagę, że polski sektor elektroenergetyczny koncentruje się obecnie na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym offshore, energetyce jądrowej, magazynowaniu energii oraz rozwoju sieci elektroenergetycznych.

Power Summit to największa konferencja sektora energetycznego w Europie. Wydarzenie zorganizowane przez Eurelectric we współpracy z m.in. Polskim Komitetem Energii Elektrycznej, zgromadziło ponad 600 osób. Tematem przewodnim tegorocznej edycji szczytu była obserwowana w ostatnich miesiącach drastyczna zmiana równowagi sił – od polityki energetycznej do globalnej konkurencji przemysłu.