Komisja Europejska chce sięgnąć po pieniądze z rynku CO2

  • Komisja Europejska (KE) zaproponowała, żeby państwa członkowskie kierowały do nowego budżetu UE na lata 2021-2027 do 30 proc. przychodów ze sprzedaży przydzielonych im uprawnień do emisji CO2
  • PKKE podaje, że udział Polski w emisjach CO2 w UE wynosi ok. 9 proc., a w kontrybucji do budżetu UE ok. 3 proc.; Maciej Burny wskazuje, że propozycja KE to dla Polski o wiele większe obciążenie niż dla państw członkowskich o mniejszym udziale w emisjach w UE, w porównaniu do kontrybucji do budżetu UE
  • Maciej Burny podkreśla, że uchwalenie budżetu UE wymaga jednomyślności państw członkowskich, a więc, żeby przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 stały się dochodami własnymi budżetu UE, to Polska i wszystkie inne kraje musiałyby się na to zgodzić
  • KE nie przewiduje wsparcia  transformacji państw i regionów uzależnionych od węgla w postaci dedykowanego funduszu; Maciej Burny wskazuje m.in., że to na razie tylko propozycja i niewykluczone, że ostatecznie taki fundusz powstanie.

więcej:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/324022.html