PKEE: Forum Energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej

W Warszawie zakończyło się Forum Energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Tematami obrad były kwestie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

– Jesteśmy obecnie świadkami największego kryzysu energetycznego od 70 lat, spowodowanego uzależnianiem się krajów europejskich od surowców energetycznych z Rosji. To właśnie państwa naszego regionu od lat ostrzegały, że jest to bardzo krótkowzroczna polityka – niestety ten głos nie był słyszany w Brukseli. Dopiero po agresji Rosji na Ukrainę Europa przyznała nam gorzką satysfakcję, że mieliśmy rację. Dlatego, tak ważna jest współpraca naszych krajów i wypracowywanie wspólnych stanowisk – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE.

Grupy energetyczne z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Bułgarii oraz Polski, których reprezentanci wzięli udział w Forum, realizują wiele projektów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Uczestnicy dyskusji podkreślali przede wszystkim ważną rolę energetyki jądrowej w stabilizacji rynku energetycznego. Wskazywano także, że nasze kraje rozpoczęły zmiany w sektorze energetycznym z zupełnie innego pułapu niż kraje zachodnie i stąd ponoszą o wiele większe koszty zielonej transformacji.

Celem Forum Energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej była wymiana doświadczeń pomiędzy grupami energetycznymi z poszczególnych krajów i przygotowanie gruntu dla wspólnego reprezentowania interesów naszego regionu. W ramach obrad odbyły się eksperckie dyskusje na temat wyzwań związanych ze zrównoważoną transformacją klimatyczną i energetyczną, uwzględniającą bezpieczeństwo energetyczne. Przeprowadzono także rozmowy na temat przyszłości europejskiego sektora energetycznego i możliwości pogłębienia współpracy między państwami regionu. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji na temat kluczowych tematów regulacyjnych, nad którymi pracują obecnie uczestnicy wydarzenia. Dodatkowym elementem Forum było zaprezentowanie przez poszczególne państwa ich sytuacji wyjściowej w sektorze energetycznym oraz planów w zakresie inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii.

W najbliższych latach rezygnacja z rosyjskich węglowodorów i transformacja energetyczna wraz z bezpieczeństwem dostaw będą głównymi wyzwaniami dla całego sektora. Uczestnicy dyskusji wyrazili przekonanie, że dzięki rozważnej polityce energetycznej, kraje regionu będą mogły przeformułować geopolitykę tej części Europy, niosąc zarazem dobry przykład do swoich zachodnich sąsiadów.