Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej

6 grudnia podczas Dnia Energetyki na COP24 Polski Komitet Energii Elektrycznej przedstawił wyniki raportu na temat wkładu polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej. W prezentacji opracowania uczestniczył Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej oraz polskiej i zagranicznej branży elektroenergetycznej.

Raport PKEE przedstawia wkład polskiej elektroenergetyki w globalną realizację polityki klimatycznej. W jednym z głównych wniosków opracowania czytamy, że pomimo niekorzystnych uwarunkowań, w tym historycznej dominacji technologii węglowych, sektor elektroenergetyczny skutecznie angażuje się w działania na rzecz redukcji CO2.

Największy udział w redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce od 1990 roku ma sektor energetyczny. Wysoki bazowy ok. 98% udział węgla w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w 1990 r. obniżył się do ok. 77% – powiedział, komentując wyniki raportu, Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. W ostatnich latach Polska obniżyła energochłonność gospodarki o 30%, zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 30%, znacznie zmniejszyła też poziom SOx, NOx i pyłów – dodał Minister Tobiszowski.

Następnie w odniesieniu do wyników raportu, reprezentująca Komisję Europejską, Yvon Slingenberg, Dyrektor DG Clima, podkreśliła, że transformacja energetyczna musi mieć charakter ewolucyjny by była procesem sprawiedliwym. W ocenie komentujących raport PKEE ekspertów walka ze zmianami klimatu powinna mieć też charakter globalnego i solidarnego wysiłku, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich stron. Jedynie wtedy będzie ona mogła przynieść rzeczywiste efekty.PKEE zaprezentował na COP24 raport „Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej”

Prezentacja raportu była zwieńczona moderowaną dyskusją panelową, w której udział wzięli:

  • Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE;
  • Mirosław Kowalik, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE;
  • Jacek Kościelniak, Członek Rady Zarządzającej PKEE;
  • Yvon Slingenberg, Director DG Clima, Komisja Europejska;
  • Matthew Willey, Director of External Affairs, Drax Group.

Raport „Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej”  został opracowany przez PKEE we współpracy z Ernst & Young Business Advisory.

Pełna wersja opracowania dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://pkee.pl/wp-content/uploads/attachments/RAPORT_COP24_PL_3_12_final.pdf

lub w wersji skróconej:

https://pkee.pl/wp-content/uploads/attachments/BROSZURA_COP24_PL_28_11_FINAL.pdf