Członkostwo w Eurelectric

Polski Komitet Energii Elektrycznej jako pełny członek w Eurelectric ma prawo nominowania swoich ekspertów i członków do Komitetów w Eurelectric. Komitety odgrywają istotną rolę w określaniu podejścia całej organizacji do kwestii i działań odnoszących się do obszaru strategii, kształtowania polityki sektorowej znajdujących się w centrum zainteresowania sektora elektroenergetycznego w Europie. Aktualnie powołanych jest pięć Komitetów, posiadających uprawnienia wykonawcze, w ramach […]