Patronat PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej nie tylko organizuje własne przedsięwzięcia, ale również obejmuje patronatem honorowym wydarzenia branżowe. Aby ubiegać się o honorowy patronat PKEE nad inicjatywą, należy przesłać wypełniony wniosek na adres e-mail: [email protected]