KOMISJA REWIZYJNA

JERZY JANIKOWSKI

JERZY JANIKOWSKI

Członek Rady PKEE

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a ponadto wielu studiów podyplomowych w tym w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbył staże i praktyki zagraniczne.

Od 1993 pracował w Elektrowni Jaworzno III, następnie od 2001 roku w Południowym Koncernie Energetycznym S.A. w pionie Strategii i Rozwoju, na stanowiskach od Specjalisty do Kierownika Wydziału Spraw Europejskich. Od marca 2008 roku w Tauron Polska Energia S.A., gdzie pełnił funkcję Szefa Biura Regulacji i Współpracy Międzynarodowej. Obecnie Specjalista Wiodący ds. Regulacji.

Od 2002 roku aktywnie uczestniczy w pracach EURELECTRIC, gdzie był przedstawicielem PKEE w WG Energy Policy, Sub Working Group CHP, Task Force Smart Grids, Flexible Loads and Storage, WG RES. Obecnie w Energy Policy and Generation Committee.

Członek PKEE.