Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

Omówienie zagadnień dotyczących strategii UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych było głównym celem debaty zorganizowanej przez Europejskie Forum Energii (EEF) we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE) oraz WindEuropeSpotkanie, w którym udział wzięli europosłowie, urzędnicy Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele europejskich przedsiębiorstw sektora energetycznego odbyło się 10 grudnia 2020 roku.

Podczas panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy – europosłowie: Maria Spyraki, Pernille Weiss, Sean Kelly, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Mikulas Peksa, prezes Wind Europe: Giles Dickson, kierownik Wydziału Sieci i Inicjatyw Regionalnych Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej: Joachim Balkei dyrektor PKEE: Tomasz Dąbrowski – dyskutowali m.in. o tym, jak kraje bałtyckie mogą zrealizować ambicję stania się obszarem o drugim co do wielkości w Europie potencjale morskiej energii wiatrowej. Ponadto debata skupiała się na tym, jakie ramy regulacyjne uwolnią niezbędne inwestycje w tę technologię.

Tomasz Dąbrowski, dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej podkreślił, że Komisja Europejska w strategii UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnychszacuje, że do 2030 roku Unia osiągnie moc zainstalowaną w morskich farmach wiatrowych na poziomie co najmniej 60 GW oraz 300 GW do roku 2050. – Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż Komisja uznała, że dla Bałtyku potencjał ten uwzględnia około 93 GW mocy do 2050 roku. Uznajemy to za jasną wskazówkę dotyczącą projektowania krajowych ram regulacyjnych w odniesieniu do tej kwestii – stwierdził. – W tym kontekście warto przypomnieć o tym, że pod koniec września Polska, Komisja Europejska, a także siedem innych państw regionu bałtyckiego: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy i Szwecja, podpisało „Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej”. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy, region uczyni znaczący krok w kierunku wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, by aktywnie włączyć się w realizację celów UE w odniesieniu do klimatu i energii odnawialnej – dodał.

Dyrektor PKEE zwrócił uwagę, że ostatnio miał miejsce ważny krok w kierunku ustanowienia pierwszego w Polsce dedykowanego systemu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. Pod koniec listopada Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o systemie wsparcia dla tych inwestycji. Ponadto Dąbrowski zaznaczył, że projekty z obszaru morskiej energetyki wiatrowej są ważne dla członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – Grupa Kapitałowa PGE angażuje się w budowę morskich farm wiatrowych w Polsce i dzięki obecnie realizowanym projektom, do końca 2030 roku PGE będzie dysponowała do 2,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Enea uwzględniła inwestycje w morskie farmy wiatrowe w swojej Strategii Długoterminowej, zaś Tauron bada możliwości inwestowania w energetykę morską w ramach „Zielonego Zwrotu Taurona”, dokumentu aktualizującego strategiczne kierunki rozwoju spółki. Podobny kierunek obiera także Energa poprzez planowany udział w budowie morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW – inwestycji realizowanej przez jej większościowego akcjonariusza PKN Orlen doprecyzował.

Zdaniem dyrektora Dąbrowskiego inwestycje sieciowe są podstawą powodzenia integracji morskiej energetyki odnawialnej z Krajowym System Elektroenergetycznym. – Obszar ten postrzegamy w dwóch wymiarach. Po pierwsze: zapewniania infrastruktury sieciowej do podłączania naszych zasobów morskich do sieci lądowej. Po drugie: zagwarantowania wystarczających mocy przesyłowych w celu unikania wszelkich ograniczeń w lądowych systemach energetycznych – wyjaśnił.