Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

Debata EEF i PKEE - Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

Omówienie zagadnień dotyczących strategii UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych było głównym celem debaty zorganizowanej przez Europejskie Forum Energii (EEF) we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE) oraz WindEuropeSpotkanie, w którym udział wzięli europosłowie, urzędnicy Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele europejskich przedsiębiorstw sektora energetycznego odbyło się 10 grudnia 2020 roku.

Podczas panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy – europosłowie: Maria Spyraki, Pernille Weiss, Sean Kelly, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Mikulas Peksa, prezes Wind Europe: Giles Dickson, kierownik Wydziału Sieci i Inicjatyw Regionalnych Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej: Joachim Balkei dyrektor PKEE: Tomasz Dąbrowski – dyskutowali m.in. o tym, jak kraje bałtyckie mogą zrealizować ambicję stania się obszarem o drugim co do wielkości w Europie potencjale morskiej energii wiatrowej. Ponadto debata skupiała się na tym, jakie ramy regulacyjne uwolnią niezbędne inwestycje w tę technologię.

Tomasz Dąbrowski, dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej podkreślił, że Komisja Europejska w strategii UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnychszacuje, że do 2030 roku Unia osiągnie moc zainstalowaną w morskich farmach wiatrowych na poziomie co najmniej 60 GW oraz 300 GW do roku 2050. – Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż Komisja uznała, że dla Bałtyku potencjał ten uwzględnia około 93 GW mocy do 2050 roku. Uznajemy to za jasną wskazówkę dotyczącą projektowania krajowych ram regulacyjnych w odniesieniu do tej kwestii – stwierdził. – W tym kontekście warto przypomnieć o tym, że pod koniec września Polska, Komisja Europejska, a także siedem innych państw regionu bałtyckiego: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy i Szwecja, podpisało „Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej”. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy, region uczyni znaczący krok w kierunku wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, by aktywnie włączyć się w realizację celów UE w odniesieniu do klimatu i energii odnawialnej – dodał.

Dyrektor PKEE zwrócił uwagę, że ostatnio miał miejsce ważny krok w kierunku ustanowienia pierwszego w Polsce dedykowanego systemu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. Pod koniec listopada Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o systemie wsparcia dla tych inwestycji. Ponadto Dąbrowski zaznaczył, że projekty z obszaru morskiej energetyki wiatrowej są ważne dla członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – Grupa Kapitałowa PGE angażuje się w budowę morskich farm wiatrowych w Polsce i dzięki obecnie realizowanym projektom, do końca 2030 roku PGE będzie dysponowała do 2,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Enea uwzględniła inwestycje w morskie farmy wiatrowe w swojej Strategii Długoterminowej, zaś Tauron bada możliwości inwestowania w energetykę morską w ramach „Zielonego Zwrotu Taurona”, dokumentu aktualizującego strategiczne kierunki rozwoju spółki. Podobny kierunek obiera także Energa poprzez planowany udział w budowie morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW – inwestycji realizowanej przez jej większościowego akcjonariusza PKN Orlen doprecyzował.

Zdaniem dyrektora Dąbrowskiego inwestycje sieciowe są podstawą powodzenia integracji morskiej energetyki odnawialnej z Krajowym System Elektroenergetycznym. – Obszar ten postrzegamy w dwóch wymiarach. Po pierwsze: zapewniania infrastruktury sieciowej do podłączania naszych zasobów morskich do sieci lądowej. Po drugie: zagwarantowania wystarczających mocy przesyłowych w celu unikania wszelkich ograniczeń w lądowych systemach energetycznych – wyjaśnił.

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020

Opinia PKEE na temat strategii inteligentnej integracji międzysektorowej oraz strategii wodorowej UE

16 lipca, 2020

Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

29 marca, 2020

Wojciech Dąbrowski prezesem Rady Zarządzającej PKEE

29 marca, 2020

Życzenia świąteczno-noworoczne

19 grudnia, 2019