Przedstawiciele Rady Zarządzającej PKEE na Power Summit 2024

Omówienie zagadnień dotyczących wyzwań stojących przed europejskim sektorem energetycznym było głównym celem konferencji Power Summit zorganizowanej przez stowarzyszenie Eurelectric. Wydarzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu Grecji oraz europejskiego sektora energetycznego odbyło się w dniach 21-22 maja 2024 roku w Atenach. Wśród partnerów wspierających wydarzenie znalazł się Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

Scurity of Supply, czyli jak sprostać wyzwaniom, które będą definiować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w przyszłości

W dyskusji, w której udział wzięli m.in. wiceprezes Energi, członek Rady Zarządzającej PKEE Sławomir Staszak, Mechthild Wörsdörfer – Zastępczyni Dyrektora Generalnego, DG ENER, Komisja Europejska, Constntin Borosan – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Mołdawii, Elena Giannakopoulou Dyrektor Wykonawcza ds. Strategii, PPC Group oraz Lari Järvenpää – wiceprezes ds. konsumentów i badania rynku, Fortum, podkreślano, że Europa posiada narzędzia, by skutecznie realizować transformację energetyczną, ale przed sektorem stoi obecnie wiele wyzwań, których jeszcze nie tak dawno nikt nie brał pod uwagę.

W trakcie debaty „Power Talk:Scurity of Supply wiceprezes Energi, członek Rady Zarządzającej PKEE Sławomir Staszak przypomniał o tym, że budując bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej i jej poszczególnych regionów, musimy być przygotowani na nowe wyzwania. – Nie możemy jednak zapominać o znacznych różnicach w punktach startowych państw członkowskich i ich odmiennym podejściu do osiągania pośrednich celów klimatycznych – dodał. Prezes Staszak zapewnił również, że polski sektor energetyczny w pełni popiera i realizuje zieloną transformację. – Mamy ambitne plany inwestycyjne w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Wkrótce ważną rolę w polskim miksie energetycznym odegrają morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. W 2030 roku ich moc zainstalowana osiągnie prawie 6 GW, a dziesięć lat później – aż 18 GW – wyjaśnił. Kolejnym elementem na który zwrócił uwagę Prezes Staszak to fakt, że w procesie transformacji energetycznej nie możemy zapominać o przesyle i dystrybucji energii elektrycznej. – Elastyczność systemu będzie kluczowa, dlatego też musimy pamiętać, że magazynowanie energii odegra prawdopodobnie kluczową rolę w dekarbonizacji, przyczyniając się jednocześnie do integracji systemu energetycznego, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa – podkreślił.

Zrównoważone finansowanie transformacji energetycznej

Z inicjatywy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej podczas Power Summit odbył się również okrągły stół na temat zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej. W dyskusji pod patronatem PKEE, udział wziął Stanisław Cichocki, przedstawiciel Komitetu oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w Grupie Roboczej Eurelectric Sustainable Finance, Przewodniczący tej Grupy oraz opiekun merytoryczny debaty.

Podczas przemówienia otwierającego dyskusję okrągłego stołu Marcin Laskowski, wiceprezes zarządu ds. regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE wskaz, że w nadchodzącym cyklu politycznym unijni decydenci powinni położyć większy nacisk na wdrażanie ram zrównoważonego finansowania. – Nowe przepisy dotyczące ram zrównoważonego finansowania mogłyby stworzyć bariery w procesie transformacji przedsiębiorstw, dlatego nie są tym czego obecnie potrzebujemy. To co jest nam niezbędne to przejrzystość i łatwości stosowania prawa – zaznaczył.

Spotkania bilateralne

Power Summit oprócz zaplanowanych w agendzie debat i dyskusji był też okazją do prowadzenia spotkań bilateralnych.Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz prezes Rady Zarządzającej PKEE Dariusz Marzec odbył szereg rozmów w tym m.in. z władzami Eurelectric – Leonhardem Birnbaum przewodniczącym Eurelectric i prezesem E-On, Markusem Rauramo wiceprzewodniczącym Eurelectric i prezesem Fortum, Georgiosem Stassisem wiceprzewodniczącym Eurelectric i prezesem PPC oraz z Kristianem Rubym sekretarzem generalnym Eurelectric. Podczas spotkań poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej oraz współpracy w zakresie wypracowywania regulacji optymalnych dla całego europejskiego sektora elektroenergetycznego. Prezes Marzec podsumowując serię spotkań wskazał, ze transformacja europejskiego sektora energetycznego to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasz kontynent. – Wydarzenia, takie jak Power Summit są doskonałą okazją do dyskusji i dzielenia się wiedzą zarówno w szerokich gronach ekspertów, jak i w czasie spotkań bilateralnych z moimi odpowiednikami z innych europejskich krajów. Leonhard Birnbaum, Markus Raumaro, Georgios Stassis, Kristian Ruby – dziękuję za owocne dyskusje o przyszłości naszej branży – powiedział.

Power Summit 2024

Power Summit to największa konferencja sektora energetycznego w Europie. Wydarzenie zorganizowane przez Unię Przemysłu Elektroenergetycznego – Eurelectric we współpracy z m.in. Polskim Komitetem Energii Elektrycznej, zgromadziło ponad 500 osób. Tematem przewodnim tegorocznej edycji szczytu było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Źródło zdjęć: PKEE / Eurelectric