Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

Rozwój energetyki słonecznej może stanowić wsparcie dla sprawiedliwej transformacji energetycznej wskazywali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Energy Post we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). 

Spotkanie, w którym udział wzięli m.in urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego odbyło się 15 grudnia 2020 roku.

W trakcie panelu wysokiego szczebla, jego uczestnicy – Henning Häder, Dyrektor ds. Regulacji w EURELECTRIC, Tom Burke, Prezes E3G, Paweł Olechnowicz, Programme Manager w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej i Michał Orłowski, Dyrektor ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURON Polska Energia, omówili zawiłości sprawiedliwej transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów, jak Polska. Uczestnicy debaty podkreślali, że sektor energetyczny może skutecznej wykorzystać fotowoltaikę w zmianie miksu energetycznego.

Zdaniem Michała Orłowskiego, Dyrektora ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURONIE rola energetyki słonecznej w drodze ku osiągnięciu celów klimatycznych dopiero się kształtuje. – Energia słoneczna powinna być uznawana zarówno przez branżę energetyczną, jak i przez administrację za jedno z najbardziej inkluzyjnych rozwiązań umożliwiających Unii Europejskiej zapewnienie obywatelom korzyści wynikających z czystej energii wyjaśnił. – Zalety fotowoltaiki dostrzegł już polski sektor energetyczny. Szeroko zakrojone inwestycje w tego typu instalacje czynią PV najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii w naszym kraju -dodał.

Ponadto, Dyrektor Orłowski zauważył, że zarówno europejskie, jak i krajowe cele klimatyczne są bardzo ambitne.By udało się je osiągnąć, muszą zostać stworzone kompleksowe, jasne i przewidywalne ramy rozwoju energetyki słonecznej – wyjaśnił.

TAURON jest zaangażowany w projekty rekultywacji terenów pokopalnianych i poprzemysłowych, budując na nich instalacje PV. W najbliższych latach koncern chce zbudować na takich terenach farmy o mocy 150 MW.  – Nasze zaangażowanie w tego typu inwestycje pokazuje, że projekty te mogą skutecznie wspierać regiony uzależnione od węgla w ich transformacji. Należy pamiętać jednak o tym, że powodzenie tych przedsięwzięć zależy od uzyskiwania poparcia społecznego. Dlatego też, naszym zdaniem fundusze unijne powinny być narzędziem kompleksowym, obejmującym zarówno wspieranie inicjatyw socjalnych, jak i inwestycji w sektorze energetycznym. Zmian w gospodarce nie można bowiem przeprowadzać w oderwaniu od kwestii społecznych – podsumował Dyrektor Orłowski.

Więcej informacji:

O wydarzeniu: https://events.energypost.eu/role-of-solar-in-just-transition/

Przyszłość rynku energii w Polsce. Rosnąca rola konsumenta w energetyce

21 września, 2021

Polska nie uniknie uwolnienia taryf energii elektrycznej. Wprowadzenie dodatku energetycznego sposobem na ochronę odbiorców wrażliwych

20 sierpnia, 2021

Polski Komitet Energii Elektrycznej o pakiecie „Fit for 55”

14 lipca, 2021

PKEE na Power Summit

28 maja, 2021

Debata Energy Post i PKEE – „Pakiet Fit for 55%: finansowanie udanej transformacji w Europie”

18 maja, 2021

Debata Politico i PKEE: Nadchodzące przetasowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

20 kwietnia, 2021

Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

16 marca, 2021

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020