Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

Rozwój energetyki słonecznej może stanowić wsparcie dla sprawiedliwej transformacji energetycznej wskazywali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Energy Post we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). 

Spotkanie, w którym udział wzięli m.in urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego odbyło się 15 grudnia 2020 roku.

W trakcie panelu wysokiego szczebla, jego uczestnicy – Henning Häder, Dyrektor ds. Regulacji w EURELECTRIC, Tom Burke, Prezes E3G, Paweł Olechnowicz, Programme Manager w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej i Michał Orłowski, Dyrektor ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURON Polska Energia, omówili zawiłości sprawiedliwej transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów, jak Polska. Uczestnicy debaty podkreślali, że sektor energetyczny może skutecznej wykorzystać fotowoltaikę w zmianie miksu energetycznego.

Zdaniem Michała Orłowskiego, Dyrektora ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURONIE rola energetyki słonecznej w drodze ku osiągnięciu celów klimatycznych dopiero się kształtuje. – Energia słoneczna powinna być uznawana zarówno przez branżę energetyczną, jak i przez administrację za jedno z najbardziej inkluzyjnych rozwiązań umożliwiających Unii Europejskiej zapewnienie obywatelom korzyści wynikających z czystej energii wyjaśnił. – Zalety fotowoltaiki dostrzegł już polski sektor energetyczny. Szeroko zakrojone inwestycje w tego typu instalacje czynią PV najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii w naszym kraju -dodał.

Ponadto, Dyrektor Orłowski zauważył, że zarówno europejskie, jak i krajowe cele klimatyczne są bardzo ambitne.By udało się je osiągnąć, muszą zostać stworzone kompleksowe, jasne i przewidywalne ramy rozwoju energetyki słonecznej – wyjaśnił.

TAURON jest zaangażowany w projekty rekultywacji terenów pokopalnianych i poprzemysłowych, budując na nich instalacje PV. W najbliższych latach koncern chce zbudować na takich terenach farmy o mocy 150 MW.  – Nasze zaangażowanie w tego typu inwestycje pokazuje, że projekty te mogą skutecznie wspierać regiony uzależnione od węgla w ich transformacji. Należy pamiętać jednak o tym, że powodzenie tych przedsięwzięć zależy od uzyskiwania poparcia społecznego. Dlatego też, naszym zdaniem fundusze unijne powinny być narzędziem kompleksowym, obejmującym zarówno wspieranie inicjatyw socjalnych, jak i inwestycji w sektorze energetycznym. Zmian w gospodarce nie można bowiem przeprowadzać w oderwaniu od kwestii społecznych – podsumował Dyrektor Orłowski.

Więcej informacji:

O wydarzeniu: https://events.energypost.eu/role-of-solar-in-just-transition/

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020

Opinia PKEE na temat strategii inteligentnej integracji międzysektorowej oraz strategii wodorowej UE

16 lipca, 2020

Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

29 marca, 2020

Wojciech Dąbrowski prezesem Rady Zarządzającej PKEE

29 marca, 2020

Życzenia świąteczno-noworoczne

19 grudnia, 2019