Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

Rozwój energetyki słonecznej może stanowić wsparcie dla sprawiedliwej transformacji energetycznej wskazywali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Energy Post we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). 

Spotkanie, w którym udział wzięli m.in urzędnicy Unii Europejskiej i przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego odbyło się 15 grudnia 2020 roku.

W trakcie panelu wysokiego szczebla, jego uczestnicy – Henning Häder, Dyrektor ds. Regulacji w EURELECTRIC, Tom Burke, Prezes E3G, Paweł Olechnowicz, Programme Manager w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej i Michał Orłowski, Dyrektor ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURON Polska Energia, omówili zawiłości sprawiedliwej transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów, jak Polska. Uczestnicy debaty podkreślali, że sektor energetyczny może skutecznej wykorzystać fotowoltaikę w zmianie miksu energetycznego.

Zdaniem Michała Orłowskiego, Dyrektora ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji w TAURONIE rola energetyki słonecznej w drodze ku osiągnięciu celów klimatycznych dopiero się kształtuje. – Energia słoneczna powinna być uznawana zarówno przez branżę energetyczną, jak i przez administrację za jedno z najbardziej inkluzyjnych rozwiązań umożliwiających Unii Europejskiej zapewnienie obywatelom korzyści wynikających z czystej energii wyjaśnił. – Zalety fotowoltaiki dostrzegł już polski sektor energetyczny. Szeroko zakrojone inwestycje w tego typu instalacje czynią PV najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii w naszym kraju -dodał.

Ponadto, Dyrektor Orłowski zauważył, że zarówno europejskie, jak i krajowe cele klimatyczne są bardzo ambitne.By udało się je osiągnąć, muszą zostać stworzone kompleksowe, jasne i przewidywalne ramy rozwoju energetyki słonecznej – wyjaśnił.

TAURON jest zaangażowany w projekty rekultywacji terenów pokopalnianych i poprzemysłowych, budując na nich instalacje PV. W najbliższych latach koncern chce zbudować na takich terenach farmy o mocy 150 MW.  – Nasze zaangażowanie w tego typu inwestycje pokazuje, że projekty te mogą skutecznie wspierać regiony uzależnione od węgla w ich transformacji. Należy pamiętać jednak o tym, że powodzenie tych przedsięwzięć zależy od uzyskiwania poparcia społecznego. Dlatego też, naszym zdaniem fundusze unijne powinny być narzędziem kompleksowym, obejmującym zarówno wspieranie inicjatyw socjalnych, jak i inwestycji w sektorze energetycznym. Zmian w gospodarce nie można bowiem przeprowadzać w oderwaniu od kwestii społecznych – podsumował Dyrektor Orłowski.

Więcej informacji:

O wydarzeniu: https://events.energypost.eu/role-of-solar-in-just-transition/

Debata Politico i PKEE: Nadchodzące przetasowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

20 kwietnia, 2021

Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

16 marca, 2021

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020

Opinia PKEE na temat strategii inteligentnej integracji międzysektorowej oraz strategii wodorowej UE

16 lipca, 2020

Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

29 marca, 2020