Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

Omówienie zagadnień związanych z transformacją europejskiego sektora energetycznego do roku 2050 w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli m.in. urzędnicy Unii Europejskiej, członkowie Parlamentu Europejskiego, reprezentanci think-tanków oraz przedstawiciele firm energetycznych, odbyło się 9 września 2020 roku.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, który otworzył spotkanie, podkreślił w swoim przemówieniu, że dla Polski ważne jest nie tylko mówienie o celach dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., ale także upewnienie się, że są one faktycznie możliwe do wdrożenia. – Musimy zbudować nowy, zeroemisyjny system elektroenergetyczny o wielkości porównywalnej do obecnego. Inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i innowacje będą miały kluczowe znaczenie – zauważył.

W trakcie panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy – Clara de la Torre, wicedyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej, Ville Niinistö europoseł, członek Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego, europoseł Clotilde Armand, członkini Komisji BUDG Parlamentu Europejskiego, Matthias Buck, szef działu Europejskiej Transformacji Energetycznej w Agora Energiewende oraz Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu Grupy PGE, członek Rady Zarządzającej PKEE – omówili propozycje sprostania problemom z którymi, w kontekście ambitnej polityki klimatycznej, mierzy się na co dzień unijny sektor energetyczny. Kolejnym, ważnym wątkiem dyskusji była kwestia zapewnienia państwom członkowskim adekwatnego wsparcia finansowego na realizację transformacji energetycznej z unijnych funduszy.

Wiceprezes Zarządu Grupy PGE Paweł Cioch, który reprezentował Polski Komitet Energii Elektrycznej jako Członek Rady Zarządzającej stowarzyszenia, zaznaczył, że głównym wyzwaniem przed, którym stoi obecnie Unia Europejska jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w sytuacji, w której poszczególne państwa członkowskie znajdują się w znacząco różnych punktach startowych. – Zasada sprawiedliwej transformacji energetycznej powinna być wyznacznikiem tworzenia wszelkich instrumentów finansowych wspierających wdrażanie celów europejskiej polityki klimatycznej. Jest to kluczowe przede wszystkimdla takich państw, jak Polska. Przypomnę, że polski miks energetyczny w przeszło 75 proc. jest wciąż oparty na węglu. Dlatego też za każdym potencjalnym zwiększeniem celów klimatycznych musi iść odpowiednie wsparcie finansowe kompensujące wzrost kosztów transformacji sektora energetycznego oraz przyśpieszające realizację kluczowych inwestycji – doprecyzował.

Wiceprezes Cioch wskazał również, że w związku z tym dyskusja na temat sprawiedliwej transformacji powinna być uznawana za jeden z fundamentów każdej inicjatywy klimatycznej. – Idea ta powinna mieć swoje odzwierciedlenie nie tylko w Europejskim Prawie o klimacie, ale także w toczącej się dyskusji na temat celów klimatycznych na 2030 rok, gdzie potencjalny wzrost ambicji powinien być uzupełniony adekwatnymi instrumentami wsparcia – podkreślił.  – Istniejące mechanizmy, bowiem takie jak Fundusz Modernizacyjny czy „pula solidarnościowa” utworzona w ramach dyrektywy ETS UE, a także nowe instrumenty, takie jak pakiet Next Generation EU należy dodatkowo zwiększyć, by zapewnić realną wykonalność działaniom mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej – dodał.

Członek Rady Zarządzającej PKEE zwrócił uwagę, że Polska oszacowała swoje potrzeby inwestycyjne w obszarze odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Poinformował także, że Ministerstwo Klimatu opublikowało właśnie zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku – PEP.  – Nasz kraj mierzy się obecnie z potrzebą budowy w ciągu najbliższych 20 lat nowego systemu energetycznego. Wymaga tego nie tylko konieczność zielonej transformacji, ale wynika to również z faktu, iż gospodarka potrzebuje niezawodnych źródeł wytwarzania energii – wyjaśnił.–PEP zakłada, że w 2040 roku ponad połowa mocy zainstalowanych w polskim systemie energetycznym będzie zeroemisyjna. Dlatego też Grupa Kapitałowa PGE już teraz realizuje ambitne programy w obszarze rozwoju energetyki odnawialnej, obejmujące budowę do 2030 r. morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 2,5 GW oraz 2,5 GW mocy zainstalowanych w fotowoltaice. Pragnę, zaznaczyć, że to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w kwestii tego typu inwestycji – powiedział.

Więcej informacji:

Podsumowanie debaty przygotowane przez Euractiv: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/warsaw-says-committed-to-eus-climate-neutrality-goal/

Wideo: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/european-climate-law-how-to-reach-climate-neutrality/ 

Do pobrania: