PKEE na Power Summit 2022

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłości europejskiego sektora energetycznego było głównym celem Power Summit zorganizowanego przez Eurelectric. Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskich przedsiębiorstw energetycznych odbyło się w dniach 15 i 16 czerwca 2022 roku w Brukseli. Wśród partnerów wspierających wydarzenie znalazł się Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

Elektryczna dekada – ceny energii zmieniają zasady inwestowania

Kryzys energetyczny zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w dyskusji publicznej. Podczas gdy decydenci obmyślają środki mające na celu złagodzenie presji odczuwalnej przez konsumentów, nasuwa się pytanie: czy ceny energii zmieniają zasady inwestowania? Wzrost cen energii o 40% z roku na rok obnażył negatywne skutki uzależnienie Europy od importu paliw kopalnych. „Inwazja Rosji na Ukrainę zmienia reguły gry na wielu frontach, w tym w zakresie transformacji energetycznej i Zielonego Ładu. REPowerEU jest turbo doładowaniem Zielonego Ładu” – stwierdziła Catharina Sikow-Magny, Dyrektor ds. zielonej transformacji i integracji systemów energetycznych w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, w swoim przemówieniu otwierającym konferencję.

Unijni decydenci podkreślają, iż należy pilnie rozpocząć realizację strategicznych inwestycji w budowę stabilnej, niskoemisyjnej przyszłości. Jednak budżety krajowe, już i tak nadwyrężone przez pandemię, stoją w obliczu dalszych obciążeń w czasach narastającej niepewności geopolitycznej, społecznej i gospodarczej. W tym kontekście konieczne jest pozyskanie bezprecedensowego poziomu finansowania inwestycji nie tylko z funduszy europejskich i środków krajowych, kluczowy będzie również kapitał prywatny. Claire Waysand, Wiceprezes Wykonawcza ENGIE, zdecydowanie podkreśliła to przesłanie, dodając: „W transformację energetyczną zaangażowany jest duży kapitał prywatny, ale potrzebujemy przewidywalności i jasnych zasad. Wynika to z faktu, iż interwencje państw członkowskich w tych kwestiach, mają swoje konsekwencje”.

„W ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny postęp techniczny. Na przykład rozwój oprogramowania napędza ulepszenie sieci, co z kolei sprzyja ich zrównoważeniu. Inne technologie, zaś umożliwiają wzrost efektywności energetycznej. Dla powodzenia transformacji energetycznej rozbudowa sieci to za mało” – powiedział Matthias Rebellius, Prezes Zarządu Siemens Smart Infrastructure. Dodatkowo “musimy pracować również nad zwiększeniem ich wydajności, elastyczności oraz zmniejszaniem strat” – podkreślił.

Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE, który podczas debaty przybliżał doświadczenia polskiego sektora energetycznego powiedział, że ostatnie lata spowodowały w Polsce duży zwrot regulacyjny w kierunku energii wiatrowej i słonecznej, którego celem jest wycofanie węgla z miksu energetycznego i zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii. „Polski sektor energetyczny w pełni popiera zieloną transformację, która stwarza coraz więcej możliwości inwestycyjnych korzystnych z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w strategiach polskich firm energetycznych” – zaznaczył. „Nie ma wątpliwości, że odnawialna energia elektryczna powinna być traktowana jako główny motor dekarbonizacji. Przekroczenie przez Polskę celu na 2020 rok w zakresie udziału energii odnawialnej jest tego dobrym dowodem. Polski rząd zadeklarował niedawno, że do 2040 roku w przybliżeniu połowa wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Ta zielona zmiana już się dokonuje” – podsumował.

Morska energia wiatrowa dla przemysłu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – co jest do tego konieczne?

Podczas Power Summit, Eurelectric zgromadził na wspólnym spotkaniu czołowych decydentów politycznych, kadrę kierowniczą wyższego szczebla, europejskie stowarzyszenia sektorowe oraz liderów opinii. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat przyszłości morskiej energetyki wiatrowej. Celem spotkania było omówienie ambicji UE w tym obszarze i głównych barier na drodze do ich osiągnięcia. Podczas dyskusji punkt widzenia polskiego sektora energetycznego przedstawił Dariusz Lociński, Prezes Zarządu PGE Baltica.