PKEE partnerem COP24

Polski Komitet Energii Elektrycznej będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach podczas Szczytu Klimatycznego COP24, gdzie przedstawiciele administracji państwowej, biznesu, nauki i przemysłu negocjować będą kierunki polityki klimatycznej.

Już w najbliższy poniedziałek rozpoczyna się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

3 grudnia 2018r. o godzinach 12:10 oraz 14:15 Krzysztof Laskowski, ekspert Eurelectric/PKEE i Kazimierz Szynol, ekspert PKEE uczestniczyć będą w dwóch częściach panelu dotyczącego sprawiedliwej transformacji energetycznej.

5 grudnia, w trakcie „COP Innovation Day”, o godzinie 14:30 planowany jest udział Jacka Kościelniaka,Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA. w panelu Grupy LOTOS SA.

Natomiast o godzinie 17:30 organizowana będzie debata oscylująca wokół raportu PKEE – Power sector on the road to innovation. Wezmą w niej udział m.in.:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;
 • Ignacy Morawski, ekspert współtworzący raport;
 • Dawid Klimczak, Prezes Zarządu Enea Trading Sp. z o. o.;
 • Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH;

Następy dzień, 6 grudnia, jest dedykowany na COP24 energetyce. W jego ramach odbędzie się spotkanie tworzone przez PKEE pod hasłem Polish Power Sector is Changing. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30. Połączone będzie z prezentacją raportu „Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej”. Stanowi on podsumowanie kluczowych aspektów działania polskiej energetyki na rzecz zmniejszenia oddziaływań na środowisko. Raport udziela także informacji na temat już przeprowadzonych i nadal planowanych działań w kontekście globalnej i unijnej polityki na tle wybranych krajów UE.

Prezentacja raportu będzie zwieńczona debatą, w której udział wezmą:

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii;
 • Henryk Baranowski, Prezes Rady Zarządzającej PKEE, Prezes Zarządu PGE;
 • Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA;
 • Mirosław Kowalik, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE, Prezes Zarządu Enea SA;
 • Jacek Kościelniak, Członek Rady Zarządzającej PKEE, Wiceprezes Zarządu Grupa Energa SA;
 • Yvon Slingenberg, Director DG Clima;
 • Matthew Willey, Director of External affairs Drax Group.

Paneliści omawiać będą bieżące problemy gospodarki niskoemisyjnej, polityki środowiskowej czy finansowania transformacji energetycznej.

11 grudnia o godzinach 11:40 i 13:00 przedstawiciele Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. oraz Janusz Zyśk, ekspert PKEE/AGH wezmą udział w panelach Clean Air Programme – chance to reduce the level of air pollution i Locally for clean air.

Podczas wszystkich wydarzeń PKEE zaprosiło do współpracy licznych ekspertów zagranicznych i krajowych. Wspólnie spróbują zmierzyć się z kluczowymi obecnie wyzwaniami z zakresu polityki klimatycznej na polu międzynarodowym.

O PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii. Opiniotwórcza działalność PKEE oraz współpraca z administracją publiczną, pozwala kształtować racjonalne i sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi branży otoczenie regulacyjne. Stowarzyszenie stanowi także ważne forum dyskusji o energetyce.

Do pobrania: