Rada

rada nadzorcza

Debata PKEE i Politico: Applying a European CO2 Border Tax: From words to action

Zegar tyka, aby osiągnąć cele paryskie i ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 2 stopni Celsjusza do 2050 r. UE wykazała już silną pozycję lidera w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnym dzięki ramom klimatyczno-energetycznym do 2030 r. I jej długoterminowej wizji stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jednak przywódcy […]