Debata PKEE i Politico: Applying a European CO2 Border Tax: From words to action

Zegar tyka, aby osiągnąć cele paryskie i ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 2 stopni Celsjusza do 2050 r. UE wykazała już silną pozycję lidera w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnym dzięki ramom klimatyczno-energetycznym do 2030 r. I jej długoterminowej wizji stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jednak przywódcy UE w czerwcu 2019 r. nie osiągnęli celu z połowy stulecia, ponieważ Polska, Czechy i Węgry nie zgadzają się z konsensusem co do kosztów i skutków gospodarczych takiego celu.

Wzrasta presja, aby robić więcej, a niektóre państwa członkowskie – w tym przede wszystkim Francja – wezwały do ​​wprowadzenia europejskiego podatku węglowego na granicach UE. Wezwanie to powtórzyła również nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed Parlamentem Europejskim w lipcu ubiegłego roku. Nałożenie cła na import oparty na zawartości węgla pozwoliłoby blokowi na ograniczenie importu z krajów o łagodniejszych przepisach klimatycznych i zapewniłoby globalne pole gry w celu ograniczenia „ucieczki emisji”. Chociaż nie jest to nowy pomysł, wdrożenie takiego podatku wiąże się z wyzwaniami. Eksperci prawni nie zgodzili się co do tego, czy przepisy WTO zezwalają na graniczne podatki węglowe. Nawet wtedy grozi to wywołaniem odwetu ze strony partnerów handlowych Europy.

Pytania, na które należy odpowiedzieć, obejmują:

  • Kto w Europie chce podatku granicznego od CO2?
  • Jak można go zaprojektować, aby był zgodny z zasadami handlu światowego?
  • Czy podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla pomoże europejskim firmom stać się bardziej konkurencyjnymi za granicą?
  • Jak w praktyce pobierać podatek? A na jakich produktach?
  • Jak realistyczne jest to? Jakie są alternatywy?
  • Jakie byłyby konsekwencje wprowadzenia podatku węglowego na granicy UE? Co to oznacza dla przyszłych stosunków Europy z jej partnerami handlowymi, takimi jak Chiny i Stany Zjednoczone?

Śledź nas na Twitterze, używając # CO2bordertax   

Będziemy organizować to wydarzenie wirtualnie.

Harmonogram

Wtorek, 13 października 2020 r

16:30 CEST  Powitanie moderatora POLITICO:  Jakoba Hanke Vela , reportera, POLITICO  @HankeVela

16:35 CEST  Uwagi wstępne PKEE

16:40 CEST  Dyskusja panelowa, a następnie pytania i odpowiedzi

  • Jennifer A. Hillman , starszy pracownik naukowy ds. Handlu i międzynarodowej ekonomii politycznej, Rada Stosunków Zagranicznych
  • Diederik Samsom , szef gabinetu wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Fransa Timmermansa
  • Frank Schulz , dyrektor generalny i prezes zarządu, Niemcy, ArcelorMittal
  • Kathleen van Breempt,  eurodeputowana (S&D, Belgia), koordynatorka w komisji INTA

17:30 CEST Uwagi końcowe 

REJESTRACJA: https://www.politico.eu/event/registration/1271530/