The contribution of the Polish energy sector to the implementation of global climate policy

Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej