Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej