Kraje UE potrzebują wsparcia w transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu to dla UE wielkie wyzwanie gospodarcze i społeczne. Szczególnie, że w 41 regionach wspólnoty aktywnie wydobywa się węgiel. O tym jak dokonać zmian w europejskiej energetyce, by każdy na nich skorzystał mówili eksperci w trakcie konferencji „What is a „just” Energy transition” zorganizowanej w Brukseli przez Politico oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej.

W europejskim sektorze węglowym oraz w sektorach zależnych pracowało w 2015 r. ok. 452 tys. osób. Zatrudnienie najbardziej skoncentrowane jest w województwie śląskim w Polsce, Yugoiztochen w Bułgarii, Severozapad i Moravskoslezsko w Czechach, Muenster w Niemczech oraz  Sud-Vest Oltenia w Rumunii. Dla tej dużej grupy zawodowej oraz dla gospodarek wskazanych krajów sposób przeprowadzenia transformacji energetycznej i odejścia od węgla jest niezmiernie istotny.  – Transformacja jest procesem, który wymaga czasu i pieniędzy. Radykalne rozwiązania mogą negatywnie odbić się na bezpieczeństwie dostaw energii, pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Naszym zdaniem, na chwilę obecną, niesterowalne źródła OZE potrzebują uzupełnienia, w tym sterowalnymi źródłami gazowymi i węglowymi. Zapewniamy jednak, że staramy się wykorzystywać je w sposób nowoczesny i wydajny. – powiedział Filip Grzegorczyk, , prezes Grupy Tauron i wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

W trakcie konferencji eksperci zgodzili się, że wiele krajów nadal przechodzi proces transformacji energetycznej. Polska jest jednym z nich. Komisja Europejska przewiduje jednak środki na transformację obszarów pogórniczych. – Jesteśmy w stanie przygotować dopasowane strategie dla poszczególnych regionów w zależności od tego, czym dysponują. Jesteśmy gotowi iść naprzód. Moje motto to „żaden region nie zostanie z tyłu”. – zapewniłaCorina Crețu,Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.

Wsparcie w procesie transformacji dotyczyć ma również miesc pracy na terenach górniczych. Zarowno tych bezpośrednio, jak i pośrednio zwiazanych z sektorem węglowym. – Mamy między innymi propozycję zwiększenia wydatków na badania naukowe w celu poszukiwania nowych technologii, które przyczynią się do rozwoju czystej i zrównoważonej gospodarki w tych regionach. Dążymy do tego, by dekarbonizacja nie spowolniła wzrostu, ale go wzmocniła. – powiedziała Megan Richards, Dyrektor Polityki Energetycznej w Dyrektoriacie Generalnym ds. Energetyki w Komisji Europejskiej.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że każdy kraj ma inne, indywidualne uwarunkowania i jest na różnym poziomie przeprowadzania transformacji. Dlatego powinna ona być przede wszystkim sprawiedliwa. – Regiony UE różnią się między sobą. Niektóre są zróżnicowane pod względem miksu energetycznego, a inne nadal zależne od jednej technologii. Dlatego trzeba zapewnić środki na zmiany. – podsumowała Marion Labatut,reprezentująca Eurelectric.

W spotkaniu zorganizowanym przez Politico i PKEE uczestniczyli przedstawiciele UE, sektora energetycznego oraz ekolodzy. Jest to kolejny przykład trwałego zaangażowania PKEE w rozwój i przyszły  kształt europejskiej energetyki. Eksperci zgodzili się, że proces transformacji wiąże się z wysokimi kosztami i powinien być odpowiednio rozłożony w czasie, oraz uwzględniać specyfikę regionów, w których węgiel wciąż odgrywa dużą rolę w miksie energetycznym..

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

22 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Stanowisko PKEE w sprawie wpływu nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej na ceny energii w 2023 roku

17 grudnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

25 lipca, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

10 maja, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

1 kwietnia, 2022

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat projektu dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

19 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

8 listopada, 2021

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

5 listopada, 2021