PKEE zaprezentuje na COP24 raport Polish Power Sector is Changing

6 grudnia jest dedykowany na COP24 energetyce. W jego ramach Polski Komitet Energii Elektrycznej zaprezentuje raport, dotyczący wkładu polskiego sektora energetycznego
w realizację globalnej polityki klimatycznej. Jego wyniki będą omawiane przez wybitne polskie
i zagraniczne autorytety z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorzem  Tobiszowskim na czele.

Wydarzenia związane z prezentacją raportu PKEE „Polish Power Sector is Changing” rozpoczną się o godzinie 11:30 w Pawilonie Polskim na COP24. Publikacja stanowi podsumowanie kluczowych aspektów działania polskiej energetyki na rzecz zmniejszenia oddziaływań na środowisko. Raport udziela także informacji na temat już przeprowadzonych i nadal planowanych działań
w kontekście globalnej i unijnej polityki klimatycznej na tle wybranych krajów UE.

Prezentacja raportu będzie zwieńczona moderowaną dyskusją panelową, w której udział wezmą:

  • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;
  • Henryk Baranowski, Prezes Rady Zarządzającej PKEE;
  • Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE;
  • Mirosław Kowalik, Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE;
  • Jacek Kościelniak, Członek Rady Zarządzającej PKEE;
  • Yvon Slingenberg, Director DG Clima, Komisja Europejska;
  • Matthew Willey, Director of External Affairs, Drax Group.

Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. historia i ocena polskiego sektora energetycznego, globalne trendy i perspektywy energetyki, cele UE i polityka klimatyczna, transformacja energetyczna w kontekście światowym, unijnym i polskim, a także JustTransition.