PKEE na Power Summit

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłości europejskiego sektora energetycznego było głównym celem Power Summit zorganizowanego przez Eurelectric. Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskich przedsiębiorstw energetycznych odbyło się w dniach 25-28 maja 2021 roku. W ciągu 4 dni Power Summit śledziło 8 500 gości z 58 krajów. Wśród firm wspierających wydarzenie znalazł się Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

Integracja sektorowa – synergie na horyzoncie

Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński otworzył sesję plenarną Power Summit na temat integracji sektorowej przedstawiając w bardzo prosty sposób okazje i problemy związane z wdrażaniem tych rozwiązań – Występuje ogromny potencjał zmniejszenia przez elektryfikację emisji w szeregu sektorów, ale musimy zadbać o to, by energia była tania, celem uniknięcia ubóstwa energetycznego czy zaburzenia konkurencyjności – powiedział. Integracja sektorów energetycznych nie jest obecnie wyłącznie kwestią polityczną, a staje się rzeczywistością. Wskazuje na to chociażby fakt, iż wszyscy uczestnicy debaty przedstawili przykłady integracji sektorowej w ramach szeregu projektów prowadzonych w całej Europie.

Jak wskazywali mówcy, w integracji sektorów przede wszystkim chodzi o maksymalizację potencjału dekarbonizacyjnego każdego sektora gospodarki, w największym stopniu napędzanego wzrastającym udziałem energetyki odnawialnej. Prelegenci podkreślali, ponadto że żaden sektor nie może oczekiwać specjalnych przywilejów; emitowanie CO2 nie będzie już wchodziło w rachubę i wszystkie sektory będą musiały przyśpieszać swoje transformacje.

Integrowanie sektorów oznacza też pobudzanie synergii, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych. Co więcej, synergie już istnieją. Pojazdy elektryczne będą nie tylko dobrami, ale także usługami. Popularyzacja tych aut będzie miały znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza oraz na  uelastycznienie pracy systemu energetycznego. Jednocześnie w Europie pracuje już 14.8 miliona pomp ciepła przyczyniających się do ograniczania emisji przez budynki i zmniejszania rachunków płaconych za energię przez konsumentów. Jak wskazywali uczestnicy debaty, nadchodzący pakiet „Fit-for 55” powinien przekształcić ambicje ograniczenia emisji w solidne ramy regulacyjne, pozwalając na osiąganie korzyści także poza wąskimi obszarami.

Doświadczenia polskiego sektora energetycznego podczas debaty prezentował Paweł Strączyński, prezes TAURON oraz członek Rady Zarządzającej PKEE.

Offshore – nowy pionier

W ostatnim dniu Power Summit, Eurelectric zgromadził na wspólnym spotkaniu czołowych decydentów politycznych, kadrę kierowniczą wyższego szczebla, europejskie stowarzyszenia i liderów opinii. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat przyszłości morskiej energetyki wiatrowej. Celem spotkania było omówienie ambicji UE w tym obszarze i głównych barier na drodze do ich osiągnięcia. Debata była przeprowadzona według reguły Chatham House, by zachęcić do nieskrępowanej i żywej wymiany zdań.

W dyskusji stanowisko polskiego sektora energetycznego przedstawił Paweł Cioch, wiceprezes PGE oraz członek Rady Zarządzającej PKEE.

Dowiedz się więcej:

Strona wydarzenia: https://powersummit2021.eurelectric.org/

Zakładka PKEE: https://powersummit2021.eurelectric.org/exhibitor-village/pkee/ 

Wideo z debaty Sector integration – common future, shared challenges, new synergies: https://www.youtube.com/watch?v=3nmghDqJKo4

BiznesAlert – Strączyński: Powinniśmy korzystać ze wszystkich technologii, które przyczynią się do osiągnięcia celów klimatycznych https://biznesalert.pl/straczynski-tauron-pkee-powersummit/