W stronę paneuropejskiego rynku energii

XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Już niebawem granice między krajowymi systemami elektroenergetycznymi w UE zaczną zanikać. Transgraniczna wymiana prądu między sąsiadującymi państwami zintensyfikuje się, co prowadzić będzie do wyrównywania się cen na poszczególnych rynkach.

To skutek wchodzących w życie u progu kolejnej dekady tzw. kodeksów sieci, czyli ośmiu rozporządzeń Komisji Europejskiej. To one w dużej mierze będą decydować o przyszłym kształcie rynku energii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Celem jest zharmonizowanie zasad przepływu i handlowania energią między systemami zarówno w kontraktach długoterminowych, jak też na rynku spot (dnia następnego i bieżącego) oraz bilansującym.

Dziś jesteśmy na etapie implementacji kodeksów. Choć główne zasady zostały już ustalone, to nadal jest nieco miejsca do dyskutowania na temat  metod ich wprowadzenia.Tu aktywną rolę widzą dla siebie nasi wytwórcy zrzeszeni w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.Kodeksy sieci mogą przybierać formę kodeksów lub wytycznych, które są implementowane bez konieczności wdrażania zmian w prawie krajowym. Wytyczne tworzą jednak tylko ramy i  pole do dyskusji z uczestnikami rynku o tym, jak mają one wyglądać –tłumaczył Michał Smyk, prezentując raport PKEE „Rynkowe Kodeksy Sieci na drodze do Paneuropejskiego Rynku Energii”. Skupia się on na tych kodeksach, które w największym stopniu przełożą się na cenę energii dla odbiorców. W ocenie ekspertów PKEE priorytetem przy wdrażaniu nowych zasad powinien być zwiększanie bezpieczeństwa i konkurencyjności, a nie zysk poszczególnych uczestników rynku.

https://energianews.rp.pl/energetyka-zawodowa/elektroenergetyka/2251-strone-paneuropejskiego-rynku-energii

Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

16 marca, 2021

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020

Opinia PKEE na temat strategii inteligentnej integracji międzysektorowej oraz strategii wodorowej UE

16 lipca, 2020

Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

29 marca, 2020

Wojciech Dąbrowski prezesem Rady Zarządzającej PKEE

29 marca, 2020