Wiceprezes Laskowski członkiem Rady Dyrektorów Eurelectric

Marcin Laskowski, Wiceprezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej został członkiem Rady Dyrektorów Eurelectric.

Unia Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC z siedzibą w Brukseli to największa organizacja branży elektroenergetycznej w Europie. Jest to stowarzyszenie branżowe reprezentujące wspólne interesy przemysłu energetycznego w skali europejskiej. Jego celem jest wspieranie rozwoju i konkurencyjności  sektora, promowanie interesów swoich członków na płaszczyźnie unijnych instytucji oraz wypracowanie wspólnych strategii działań lobbingowych mających na celu tworzenie optymalnych regulacji dla branży energetycznej. PKEE jest członkiem EURELECTRIC od 21 marca 2000 roku. Komitet jest jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w tej organizacji.

– Jestem przekonany, że obecność przedstawiciela Polski w strukturach Eurelectric – najważniejszej europejskiej organizacji, dbającej o interesy sektora elektroenergetycznego sprawi, że opinie i stanowiska polskiej branży dotyczące polityki energetyczno-klimatycznej będą jeszcze lepiej słyszalne – skomentował wiceprezes Marcin Laskowski.

Kandydatura wiceprezesa Laskowskiego przedstawiona przez PKEE, została przegłosowana przez reprezentantów pozostałych członków Eurelectric podczas posiedzenia Rady Dyrektorów, które odbyło się 21 maja 2024 r. w Atenach.

Więcej informacji na temat Eurelectric