GRZEGORZ LOT

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i […]

GRZEGORZ KINELSKI

Prezes Zarządu Enea S.A. Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, zdobywanym m.in. w spółkach publicznych. Ekspert w dziedzinie energetyki, ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynier elektryk, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w obszarze handlu energią i gazem. Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 1994 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Później pracował na kluczowych stanowiskach […]

SŁAWOMIR STASZAK

Wiceprezes Zarządu Energi SA Sławomir Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego. Od 2014 roku był partnerem zarządzającym K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.k. W swojej […]

PIOTR GOŁĘBIOWSKI

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business […]

GRZEGORZ KRYSTEK

Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, New York State […]

WALDEMAR SZULC

Dyrektor Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie. Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984-1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie […]