Debata PKEE i EURACTIV: Europejskie prawo klimatyczne: jak osiągnąć neutralność klimatyczną?

Dzięki prawu klimatycznemu Europa będzie pierwszym kontynentem na świecie, na którym zostanie wyznaczony cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Chociaż będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko, oczekuje się, że niektóre sektory ucierpią na skutek utraty miejsc pracy. W innych sektorach nastąpi zmiana w sposobie wytwarzania towarów, co będzie wymagało przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej. Niektóre regiony zostaną dotknięte bardziej niż inne. Związki zawodowe argumentują, że Europejski Zielony Ład grozi pogłębieniem podziałów gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi na wschodzie i zachodzie.

Komisja Europejska była krytykowana przez niektórych, kiedy potwierdzono, że prawo klimatyczne nie będzie zawierać zaktualizowanego ogólnego poziomu odniesienia na 2030 r. – obecnie wynosi 40% redukcji emisji. Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję będzie podobno próbować wykazać, że 55% redukcja emisji będzie kosztować tyle samo lub blisko 40% celu, poprzez aktualizację kosztów inwestycji w zielone technologie, takie jak turbiny wiatrowe, oraz ponowną ocenę kosztów renowacji budynków.

Grupy branżowe twierdzą, że ramy regulacyjne UE nie powinny koncentrować się na rozwiązaniach „jednego rozmiaru dla wszystkich”, ponieważ takie podejście mogłoby osłabić skuteczność transformacji. Nowe ramy powinny uwzględniać różne punkty wyjścia państw członkowskich i zapewniać im szereg dostępnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony konkurencyjności ich gospodarek, argumentują.

EURACTIV i PKEE zapraszają na tę wirtualną konferencję, aby debatować, czy europejskie prawo klimatyczne stworzy zwycięzców i przegranych. Pytania będą dotyczyć:

– Czy należy stosować technologie przejściowe, aby osiągnąć natychmiastową redukcję emisji CO2 we wszystkich państwach członkowskich, czy też kraje UE mogą przeskoczyć do technologii bezemisyjnych, takich jak odnawialne źródła energii?
– Jak najlepiej wykorzystać wszystkie istniejące technologie, aby w pełni wykorzystać potencjał dekarbonizacji gospodarki UE, nie pozostawiając nikogo w tyle?
– Jak sprawić, by państwa członkowskie borykające się z wyzwaniami transformacji skorzystały z dodatkowego wsparcia finansowego z funduszy unijnych – Funduszu Modernizacyjnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych mechanizmów solidarności finansowej?

LOKALIZACJA:  Online

DATA: 09-09-2020, 09: 30-11: 00

HARMONOGRAM:
09:30 – 09:35 Powitanie
09:35 – 09:40 Przemówienie wprowadzające
09:40 – 10:00Wystąpieniaotwierające od prelegentów
10:00 – 11:00 Dyskusja i pytania i odpowiedzi

Wystąpienie inauguracyjne:

Adam Guibourge-Czetwertynski , wiceminister klimatu, Polska

PANELIŚCI:
Clara de la Torre , zastępca dyrektora generalnego, DG Clima, Komisja Europejska
Ville Niinistö , członek Komisji ENVI, Parlament Europejski
Clotilde Armand , członek Komisji BUDG, Parlament Europejski
Matthias Buck , Head of European Energy Transition, Agora Energiewende
Paweł Cioch , Wiceprezes PGE, Członek Zarządu PKEE

MODERATOR:
Frederic Simon
 , redaktor ds. Energii, EURACTIV

REJESTRACJA https://www.eventleaf.com/Attendee/Attendee/EventPage?eId=ZGBjC8CdRU4ESI4iKX%2BmBg%3D%3D

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

Badanie YOTTA dla PKEE: 88% Polaków uważa za wystarczające wsparcie rządu i spółek energetycznych w zakresie kosztów energii

12 października, 2023

Badanie YOTTA: Wysoka świadomość Polaków dotycząca wsparcia w obniżaniu rachunków za energię elektryczną

10 października, 2023

Wojna o ceny energii – podsumowanie działań osłonowych na rynkach w Polscei Europie

5 października, 2023

PKEE: Niższe ceny prądu m.in. dla firm i samorządów. To warto wiedzieć

27 września, 2023

Czy polscy odbiorcy energii mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd?

21 września, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Polacy deklarują, że ceny prądu nie są dla nich problemem

25 sierpnia, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

23 czerwca, 2023

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023