Member of the Management Board of the PKEE Wanda Buk spoke in Brussels about the challenges related to energy transition in the light of the war in Ukraine

“Energy transition paths – what has the war in Ukraine changed?” – under this title, a debate organised by Euractiv in cooperation with the Polish Electricity Association (PKEE) took place on the 8th of February 2023 in Brussels. The meeting was attended by European Union officials, Members of the European Parliament, as well as the representatives of research […]

Polish Energy Transition Path – the latest EY and PKEE report

The presentation of the achievements of the Polish energy sector and the introduction of the industry’s plans for the coming years are the main issues raised in the report „ Polish Energy Transition Path„. The analysis was prepared by EY and Polish Electricity Association (PKEE). The PKEE, whose supporting members are the largest Polish companies […]

Jak będzie wyglądać przyszłość europejskiego sektora energetycznego?

Omówienie zagadnień dotyczących wyzwań i kosztów związanych z transformacją energetyczną było głównym punktem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Wydarzenie, w którym udział wzięli unijni decydenci oraz przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego, jak również czołowych think tanków odbyło się 25 października 2022 roku w Brukseli. Otwierający spotkanie Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odniesieniu do planów REPowerEU dotyczących odbudowy i zwiększania odporności

Wyjątkowa sytuacja na rynkach energetycznych spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę wymaga od Europy rewizji planów transformacji energetycznej. Musimy być lepiej przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom, budując jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne dla całej Unii Europejskiej i jej poszczególnych regionów. Obecna sytuacja pokazuje, że nie ma już odwrotu z drogi ku neutralności klimatycznej. Nie możemy jednak zapominać o różnych […]

Debata Energy Post i PKEE – „40% OZE do 2030 roku: najnowsze wyzwanie inwestycyjne UE dla OSD”

Omówienie zagadnień związanych z dostępem do wsparcia finansowego, zwłaszcza w krajach startujących ze słabszego punktu wyjściowego, oraz wsparcie OSD w implementowaniu innowacji w zakresie nowych technologii były głównymi celami debaty zorganizowanej przez Energy Post we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskiego sektora […]

PKEE na Power Summit 2022

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłości europejskiego sektora energetycznego było głównym celem Power Summit zorganizowanego przez Eurelectric. Spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy Unii Europejskiej, przedstawiciele think tanków oraz europejskich przedsiębiorstw energetycznych odbyło się w dniach 15 i 16 czerwca 2022 roku w Brukseli. Wśród partnerów wspierających wydarzenie znalazł się Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). Elektryczna dekada – ceny […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie sygnowanego przez Eurelectric listu odnoszącego się do kwestii zapewnienia zróżnicowania podmiotów uczestniczących w rynku EU ETS

Ze względu na zagrożenia występowania nadmiernej spekulacji i niestabilności rynku, Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera ograniczenie wpływu instytucji finansowych na EU ETS. Dlatego też PKEE jako członek Eurelectric podkreśla, że nie może i nie popiera współsygnowanego przez Eurelectric 10 maja 2022 roku listu dotyczącego tej kwestii. Rola instytucji finansowych na rynku EU ETS okazała […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zapewnienie właściwych wymagań dla budynków jest niezbędne do zrealizowania celów klimatycznych i zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych. Jednakże Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zwraca uwagę na zapisy dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych, przedstawione w projekcie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz na pewne niespójności z innymi dokumentami pakietu „Fit for 55”. […]

Jak rozwijać sektor ciepłowniczy, aby zapewnić lepszą jakość powietrza?

Omówienie związków między jakością powietrza a systemami ciepłowniczymi oraz przybliżenie w tym kontekście zmian proponowanych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli unijni decydenci i przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 30 marca 2022. Patryk Demski, wiceprezes […]

W Brukseli o wyzwaniach związanych z rewizją systemu ETS

Politico przy wsparciu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) zorganizowało wydarzenie na temat rewizji dyrektywy w sprawie unijnego system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) . Spotkanie, w którym udział wzięli unijni decydenci oraz przedstawiciele brukselskich stowarzyszeń odbyło się 28 marca 2022. Paweł Cioch, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Grupy PGE i członek zarządu PKEE podkreślił w swoim przemówieniu inauguracyjnym debatę, że […]