Ocena wpływu rynku mocy w Polsce na rynki energii elektrycznej

 

W Polsce w ciągu ostatnich lat pojawiło się zaniepokojenie kwestią bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, które wzmogło się na skutek wprowadzenia ograniczeń zasilania w 2015 roku. Coraz częściej kwestionowana jest zdolność rynku w obecnym jego kształcie do zapewniania stosownego wynagradzania dostępności mocy i bodźców inwestycyjnych. Przy prognozowanych cenach rynkowych energii liczne elektrownie nie są dochodowe, co powoduje znaczące odstawienia mocy w czasach, gdy potrzebne są inwestycje celem spełnienia nowych wymogów ograniczania emisji – nakładanych przez konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania1, przyjęte na podstawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED).

W celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw na poziomie spełniającym standard niezawodności, władze polskie zdecydowały się utworzyć rynek mocy (ang. Capacity Market – (dalej „CM”), który powinien zostać skonstruowany z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu elektroenergetycznego.

Mechanizmy mocowe, w tym rynki mocy, są badane przez Komisję Europejską (KE) w celu stwierdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 wymienia szereg kryteriów warunkujących dopuszczalność wprowadzenia CM przez państwa członkowskie, w tym wykazanie niezbędności interwencji, a także adekwatność i proporcjonalność w porównaniu z innymi możliwymi reformami rynku energii elektrycznej oraz potencjalny wpływ planowanego wsparcia na rynki energii.

Pobierz plik Raport_dla_Polskiego_Komitetu_Energii_Elektrycznej_FTI.pdf aby zapoznać się z pełnym raportem

Do pobrania:

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

Badanie YOTTA dla PKEE: 88% Polaków uważa za wystarczające wsparcie rządu i spółek energetycznych w zakresie kosztów energii

12 października, 2023

Badanie YOTTA: Wysoka świadomość Polaków dotycząca wsparcia w obniżaniu rachunków za energię elektryczną

10 października, 2023

Wojna o ceny energii – podsumowanie działań osłonowych na rynkach w Polscei Europie

5 października, 2023

PKEE: Niższe ceny prądu m.in. dla firm i samorządów. To warto wiedzieć

27 września, 2023

Czy polscy odbiorcy energii mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd?

21 września, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Polacy deklarują, że ceny prądu nie są dla nich problemem

25 sierpnia, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

23 czerwca, 2023

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023