SEKTOR ENERGII dla jakości powietrza

Polska, kraj o wyjątkowo bogatym i różnorodnym środowisku, coraz częściej postrzegana jest jako kraj o bardzo zanieczyszczonym, wręcz niemożliwym do oddychania powietrzu, zajmujący czołowe miejsca w niesławnych „rankingach smogowych”.

Stąd pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: jakie są przyczyny złej jakości powietrza w Polsce? Pierwszą, która przychodzi na myśl przeciętnemu Polakowi, jest negatywny wpływ przemysłu i energetyki zawodowej opartej głównie na paliwach kopalnych. Paradoksalnie trudno nikogo winić za takie postrzeganie przyczyn smogu i zanieczyszczenia powietrza w ogóle. Większość z nas tak naprawdę nie zna złożoności procesów powstawania związków niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i nie zna głównych źródeł powstawania takich substancji.

Dlatego najwyższy czas zacząć podważać pewne mity i stereotypy za pomocą odpowiednich informacji i edukacji. Temu celowi służy m.in. projekt „Energetyka dla jakości powietrza” oraz niniejszy raport, który wskazuje rzeczywiste źródła zanieczyszczeń powodujących smog oraz przedstawia inicjatywy sektora energetycznego mające na celu zapobieganie i ograniczanie tego zagrażającego zdrowiu zjawiska.

Sektor energetyczny w Polsce od kilkunastu lat przechodzi transformację związaną z ochroną środowiska i klimatu oraz troską o zdrowie ludzi. Polskie grupy energetyczne podejmowały i kontynuują liczne inicjatywy mające na celu zapobieganie i ograniczanie niekorzystnego wpływu sektora na środowisko naturalne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, mając świadomość potrzeby intensyfikacji działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ogólnej problematyki smogu, rozpoczyna projekt „Energetyka na rzecz jakości powietrza”. Jego celem jest zmiana nastawienia społeczeństwa, wykształcenie odpowiednich postaw obywatelskich oraz podniesienie świadomości energetycznej i ekologicznej Polaków.

Niniejszy raport i jego prezentacja wyznaczają początek projektu „Energetyka dla jakości powietrza”. Projekt zakłada zarówno działania informacyjne, jak i współpracę ze środkami masowego przekazu, a także działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do ogółu ludności codziennych użytkowników energii elektrycznej.

Do pobrania:

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

2 czerwca, 2023

Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

1 czerwca, 2023

Przed dalszymi podwyżkami cen energii trwale zabezpieczy jedynie transformacja energetyczna

26 maja, 2023

Badanie opinii: Polska i UE powinny więcej inwestować w transformację energetyczną

26 maja, 2023

Polacy wiedzą o programach wsparcia związanych z energią elektryczną

26 maja, 2023

600 miliardów złotych w 7 lat – transformacja energetyczna w Polsce wymaga gigantycznych nakładów

26 maja, 2023

 „Jakie zmiany przyniesie REDIII?” – Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do wstępnego porozumienia dotyczącego Dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych („RED”)

7 kwietnia, 2023

Member of the Management Board of the PKEE Wanda Buk spoke in Brussels about the challenges related to energy transition in the light of the war in Ukraine

13 lutego, 2023

Członkini Rady Zarządzającej PKEE Wanda Buk w Brukseli o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną w świetle wojny w Ukrainie

8 lutego, 2023

Polish Energy Transition Path – the latest EY and PKEE report

8 lutego, 2023