SEKTOR ENERGII dla jakości powietrza

Polska, kraj o wyjątkowo bogatym i różnorodnym środowisku, coraz częściej postrzegana jest jako kraj o bardzo zanieczyszczonym, wręcz niemożliwym do oddychania powietrzu, zajmujący czołowe miejsca w niesławnych „rankingach smogowych”.

Stąd pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: jakie są przyczyny złej jakości powietrza w Polsce? Pierwszą, która przychodzi na myśl przeciętnemu Polakowi, jest negatywny wpływ przemysłu i energetyki zawodowej opartej głównie na paliwach kopalnych. Paradoksalnie trudno nikogo winić za takie postrzeganie przyczyn smogu i zanieczyszczenia powietrza w ogóle. Większość z nas tak naprawdę nie zna złożoności procesów powstawania związków niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i nie zna głównych źródeł powstawania takich substancji.

Dlatego najwyższy czas zacząć podważać pewne mity i stereotypy za pomocą odpowiednich informacji i edukacji. Temu celowi służy m.in. projekt „Energetyka dla jakości powietrza” oraz niniejszy raport, który wskazuje rzeczywiste źródła zanieczyszczeń powodujących smog oraz przedstawia inicjatywy sektora energetycznego mające na celu zapobieganie i ograniczanie tego zagrażającego zdrowiu zjawiska.

Sektor energetyczny w Polsce od kilkunastu lat przechodzi transformację związaną z ochroną środowiska i klimatu oraz troską o zdrowie ludzi. Polskie grupy energetyczne podejmowały i kontynuują liczne inicjatywy mające na celu zapobieganie i ograniczanie niekorzystnego wpływu sektora na środowisko naturalne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, mając świadomość potrzeby intensyfikacji działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ogólnej problematyki smogu, rozpoczyna projekt „Energetyka na rzecz jakości powietrza”. Jego celem jest zmiana nastawienia społeczeństwa, wykształcenie odpowiednich postaw obywatelskich oraz podniesienie świadomości energetycznej i ekologicznej Polaków.

Niniejszy raport i jego prezentacja wyznaczają początek projektu „Energetyka dla jakości powietrza”. Projekt zakłada zarówno działania informacyjne, jak i współpracę ze środkami masowego przekazu, a także działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do ogółu ludności codziennych użytkowników energii elektrycznej.

Do pobrania: