SEKTOR ENERGII dla jakości powietrza

Polska, kraj o wyjątkowo bogatym i różnorodnym środowisku, coraz częściej postrzegana jest jako kraj o bardzo zanieczyszczonym, wręcz niemożliwym do oddychania powietrzu, zajmujący czołowe miejsca w niesławnych „rankingach smogowych”.

Stąd pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: jakie są przyczyny złej jakości powietrza w Polsce? Pierwszą, która przychodzi na myśl przeciętnemu Polakowi, jest negatywny wpływ przemysłu i energetyki zawodowej opartej głównie na paliwach kopalnych. Paradoksalnie trudno nikogo winić za takie postrzeganie przyczyn smogu i zanieczyszczenia powietrza w ogóle. Większość z nas tak naprawdę nie zna złożoności procesów powstawania związków niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i nie zna głównych źródeł powstawania takich substancji.

Dlatego najwyższy czas zacząć podważać pewne mity i stereotypy za pomocą odpowiednich informacji i edukacji. Temu celowi służy m.in. projekt „Energetyka dla jakości powietrza” oraz niniejszy raport, który wskazuje rzeczywiste źródła zanieczyszczeń powodujących smog oraz przedstawia inicjatywy sektora energetycznego mające na celu zapobieganie i ograniczanie tego zagrażającego zdrowiu zjawiska.

Sektor energetyczny w Polsce od kilkunastu lat przechodzi transformację związaną z ochroną środowiska i klimatu oraz troską o zdrowie ludzi. Polskie grupy energetyczne podejmowały i kontynuują liczne inicjatywy mające na celu zapobieganie i ograniczanie niekorzystnego wpływu sektora na środowisko naturalne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, mając świadomość potrzeby intensyfikacji działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ogólnej problematyki smogu, rozpoczyna projekt „Energetyka na rzecz jakości powietrza”. Jego celem jest zmiana nastawienia społeczeństwa, wykształcenie odpowiednich postaw obywatelskich oraz podniesienie świadomości energetycznej i ekologicznej Polaków.

Niniejszy raport i jego prezentacja wyznaczają początek projektu „Energetyka dla jakości powietrza”. Projekt zakłada zarówno działania informacyjne, jak i współpracę ze środkami masowego przekazu, a także działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do ogółu ludności codziennych użytkowników energii elektrycznej.

Do pobrania:

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

Badanie YOTTA dla PKEE: 88% Polaków uważa za wystarczające wsparcie rządu i spółek energetycznych w zakresie kosztów energii

12 października, 2023

Badanie YOTTA: Wysoka świadomość Polaków dotycząca wsparcia w obniżaniu rachunków za energię elektryczną

10 października, 2023

Wojna o ceny energii – podsumowanie działań osłonowych na rynkach w Polscei Europie

5 października, 2023

PKEE: Niższe ceny prądu m.in. dla firm i samorządów. To warto wiedzieć

27 września, 2023

Czy polscy odbiorcy energii mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd?

21 września, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Polacy deklarują, że ceny prądu nie są dla nich problemem

25 sierpnia, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

3 lipca, 2023

Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

23 czerwca, 2023

15 listopada, 2023

WZC 30.11.2023

15 listopada, 2023

PKEE Energy Day 2023

12 września, 2023

Dorota Jeziorowska

21 lipca, 2023