PKEE podsumował na COP24 działania sektora energetycznego na rzecz poprawy jakości powietrza

11 grudnia był w Pawilonie Polskim na COP 24 poświęcony podsumowaniu działań, związanych z poprawą jakości powietrza. Podczas swoich wystąpień przedstawiciele Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej mówili o rozwiązaniach systemowych, proponowanych przez dostawców energii, a także zaprezentowali raport „Energetyka kocha czyste powietrze”, poświęcony analizie głównych przyczyn powstawania tzw. niskiej emisji.

11 grudnia był na COP24 dniem pod hasłem: „Działania, finansowanie, technologie dla czystego powietrza”. Eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej czynnie angażowali się w dyskusje na temat możliwości redukcji zanieczyszczeń powietrza.

W ramach spotkań w Pawilonie Polskim na COP24 Wojciech Dąbrowski, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wziął udział w debacie „Program Czyste Powietrze – szansa na ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza”. W swoich wypowiedziach omówił obecne trendy oraz rozwiązania, jakie sektor energii cieplnej może zaoferować na rzecz poprawy jakości powietrza i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w nim występujących.

Rozwój ciepła systemowego jest najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza – powiedział Wojciech Dąbrowski. Przed nami ogromna praca w zakresie edukacji społeczeństwa, byśmy uświadomili ludziom jak cenną innowacją, zapewniającą ekologiczne ciepło, mogą być instalacje termicznego przetwarzania odpadów  – dodał.

Z kolei w spotkaniu „Lokalnie na rzecz czystego powietrza” obecny był ekspert PKEE, współautor raportu „Energetyka kocha czyste powietrze” – dr inż. Janusz Zyśk. Paneliści omawiali problem zanieczyszczenia powietrza z punktu widzenia społeczności lokalnych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są kotły domowe. Dlatego tak ważne jest byśmy edukowali społeczeństwo w zakresie odpowiedzialnego korzystania z tego źródła ciepła– powiedział Janusz Zyśk.

Realizowana przez PKEE od początku 2018 roku kampania informacyjno-edukacyjna „Energetyka kocha czyste powietrze” miała na celuzmianę postaw społecznych oraz zwiększenie świadomości energetycznej i środowiskowej mieszkańców naszego kraju. W kluczowych pod względem poziomu zanieczyszczeń powietrza miastach Polski odbył się także cykl debat angażujących lokalne społeczności.

Raport PKEE „Energetyka kocha czyste powietrze” jest diagnozą rzeczywistych źródeł smogu w Polsce. Zawiera także odpowiedzi na pytania czym jest niska emisja, jaki wpływ na zdrowie mają zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania podejmuje sektor energetyczny by je chronić.

Pełna wersją raportu PKEE „Energetyka kocha czyste powietrze” dostępna jest pod adresem: https://pkee.pl/energetyka-kocha-czyste-powietrze-raport-pkee/

Do pobrania: