Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

Dyskusja na temat celów wprowadzenia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM) była głównym tematem debaty zorganizowanej przez Politico we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Komisji Europejskiej, europosłowie, a także reprezentanci przemysłu, odbyło się 13 października 2020 roku.

Wojciech Dąbrowski, Prezes Rady Zarządzającej PKEE oraz Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. otwierając spotkanie podkreślił, że Unia Europejska odpowiada za zaledwie 10 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym, istotnym filarem jej globalnego przywództwa w przeciwdziałaniu postępującym zmianom klimatu powinno być promowanie działań prośrodowiskowych wśród innych państw. – W tym kontekście CBAM może stanowić kompleksowe narzędzie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko produktów i energii elektrycznej powstających w krajach trzecich, które nie stosują polityk klimatycznych równoważnych tym obowiązującym w Unii Europejskiej – zauważył.

Prezes Wojciech Dąbrowski znaczył również, że niedawne zakłócenia na rynku światowym, spowodowane pandemią COVID-19, wskazały na potrzebę wzmocnienia łańcucha dostaw komponentów wytwarzanych w UE, które są kluczowe dla realizacji ambitnych inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej. – Zapewnienie unijnemu przemysłowi analogicznych warunków funkcjonowania, które obowiązują poza UE, wymaga nałożenia obciążeń finansowych na towary importowane. W przeciwnym wypadku przemysł UE straci swoją konkurencyjność – powiedział. – Aby w perspektywie długoterminowej, CBAM przyczynił się do wzmocnienia unijnej gospodarki, fundusze pozyskiwane poprzez wprowadzenie mechanizmu, powinny zostać przeznaczone na transformację energetyczną państw członkowskich UE oraz trafić przede wszystkim do tych regionów, które stoją obecnie przed największymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi – dodał.

W trakcie debaty wysokiego szczebla, jej uczestnicy – Diederik Samsom, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – Fransa Timmermansa; Kathleen van Breempt przewodnicząca Komisji INTA Parlamentu Europejskiego; Jennifer A. Hillman, senior fellow ds. handlu i międzynarodowej ekonomii politycznej Rady ds. Stosunków Międzynarodowych WTO oraz Frank Schulz, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Niemcy – dyskutowali o tym, w jaki sposób należy zaprojektować CBAM, aby był on zgodny z regułami WTO. Kolejnym, ważnym wątkiem dyskusji była kwestia możliwych konsekwencji wprowadzenia tego rozwiązania.

Więcej informacji:

Strona wydarzenia: https://www.politico.eu/event/co2bordertax/ 

Wideo: https://vimeo.com/467791108 

Ex-WTO judge: EU could be open to legal challenge over carbon levy – relacja Politico: https://politi.co/2GPSYxs

Czy Europa potrzebuje podatku od śladu węglowego? – relacja BiznesAlert: https://bit.ly/3nPTAU7 

PKEE na Power Summit

28 maja, 2021

Debata Energy Post i PKEE – „Pakiet Fit for 55%: finansowanie udanej transformacji w Europie”

18 maja, 2021

Debata Politico i PKEE: Nadchodzące przetasowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

20 kwietnia, 2021

Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

16 marca, 2021

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020