W Brukseli o wyzwaniach sektora energetycznego

 

Energy & Climate Changemakers” to tytuł wydarzenia zorganizowanego przez redakcję Politico przy wsparciu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie z udziałem Ville Niinistö posła do Parlamentu Europejskiego oraz Mirosława Kowalika, prezesa Enei i wiceprezesa PKEE, odbyło się 6 listopada 2019 r. w Brukseli.

Członkowie PKEE podążają za światowymi trendami rozwoju energetyki odnawialnej

Prezes Mirosław Kowalik w wystąpieniu otwierającym wydarzenie “Energy & Climate Changemakers” zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna to proces obliczony na dziesięciolecia, wymagający stabilnych ram prawnych i przede wszystkimszeregu finansowych instrumentów wsparcia. – Cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej powinny być napędem dla europejskiej gospodarki, a nie jej hamulcem. Dlatego tak ważne jest opracowanie planu wdrażania unijnej strategii długoterminowej do roku 2050, który będzie uwzględniał różne punkty startowe państw członkowskich, a także przewidywał dedykowane środki na transformację sektora energetycznego – dodał.

Zdaniem wiceszefa PKEE modernizacja branży energetycznej wymaga długoterminowych inwestycji, dlatego odnawialne źródła energii już dziś stanowią ważny element strategii spółek wchodzących w skład Komitetu. – Odpowiedzialna transformacja w kierunku niskoemisyjnym to taka, w której odnawialne i konwencjonalne źródła energii wzajemnie się uzupełniają. Dlatego w połowie października Grupa Enea nawiązała współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W efekcie podpisanego porozumienia, na należących do Ośrodka nieruchomościach rolnych wybudowane zostaną wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne. Enea produkuje również energię elektryczną z wody i wiatru. W pierwszym półroczu tego roku Grupa odnotowała 12 -procentowy wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych– wyjaśnił.

Europoseł Niinistö o wyzwaniach w zakresie energetyki i klimatu

Ville Niinistö poseł do Parlamentu Europejskiego oraz koordynator Zielonych w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wskazał, że Green Deal powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia szerokiej reformy europejskiej gospodarki. – Bez wątpienia będzie to wymagać realizacji inwestycji oraz poniesienia nakładów finansowych. Niemniej musimy pamiętać, że w tym wypadku chodzi o naszą przyszłość, ponieważ będą to inwestycje w realną gospodarkę, miejsca pracy i zwiększenie produktywności w całej Unii Europejskiej. Co więcej, uważam, że Green Deal musi dotyczyć zrównoważonej oraz ekologicznej transformacji, która obejmie nie tylko kwestie ekonomiczne, ale i społeczne. Wtedy odniesiemy sukces – powiedział.

Do pobrania: