W Brukseli o wyzwaniach sektora energetycznego

W Brukseli o wyzwaniach sektora energetycznego
 

Energy & Climate Changemakers” to tytuł wydarzenia zorganizowanego przez redakcję Politico przy wsparciu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Spotkanie z udziałem Ville Niinistö posła do Parlamentu Europejskiego oraz Mirosława Kowalika, prezesa Enei i wiceprezesa PKEE, odbyło się 6 listopada 2019 r. w Brukseli.

Członkowie PKEE podążają za światowymi trendami rozwoju energetyki odnawialnej

Prezes Mirosław Kowalik w wystąpieniu otwierającym wydarzenie “Energy & Climate Changemakers” zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna to proces obliczony na dziesięciolecia, wymagający stabilnych ram prawnych i przede wszystkimszeregu finansowych instrumentów wsparcia. – Cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej powinny być napędem dla europejskiej gospodarki, a nie jej hamulcem. Dlatego tak ważne jest opracowanie planu wdrażania unijnej strategii długoterminowej do roku 2050, który będzie uwzględniał różne punkty startowe państw członkowskich, a także przewidywał dedykowane środki na transformację sektora energetycznego – dodał.

Zdaniem wiceszefa PKEE modernizacja branży energetycznej wymaga długoterminowych inwestycji, dlatego odnawialne źródła energii już dziś stanowią ważny element strategii spółek wchodzących w skład Komitetu. – Odpowiedzialna transformacja w kierunku niskoemisyjnym to taka, w której odnawialne i konwencjonalne źródła energii wzajemnie się uzupełniają. Dlatego w połowie października Grupa Enea nawiązała współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W efekcie podpisanego porozumienia, na należących do Ośrodka nieruchomościach rolnych wybudowane zostaną wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne. Enea produkuje również energię elektryczną z wody i wiatru. W pierwszym półroczu tego roku Grupa odnotowała 12 -procentowy wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych– wyjaśnił.

Europoseł Niinistö o wyzwaniach w zakresie energetyki i klimatu

Ville Niinistö poseł do Parlamentu Europejskiego oraz koordynator Zielonych w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wskazał, że Green Deal powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia szerokiej reformy europejskiej gospodarki. – Bez wątpienia będzie to wymagać realizacji inwestycji oraz poniesienia nakładów finansowych. Niemniej musimy pamiętać, że w tym wypadku chodzi o naszą przyszłość, ponieważ będą to inwestycje w realną gospodarkę, miejsca pracy i zwiększenie produktywności w całej Unii Europejskiej. Co więcej, uważam, że Green Deal musi dotyczyć zrównoważonej oraz ekologicznej transformacji, która obejmie nie tylko kwestie ekonomiczne, ale i społeczne. Wtedy odniesiemy sukces – powiedział.

Do pobrania:

Wodór, słońce, wiatr: które z technologii przyczynią się do transformacji energetycznej Europy

16 marca, 2021

Inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych zaowocują utworzeniem 500 000 miejsc pracy

14 stycznia, 2021

Debata PKEE i Energy Post: Rola energii słonecznej w sprawiedliwej transformacji energetycznej

15 grudnia, 2020

Debata EEF i PKEE – Energia z morza, co może wnieść morska energetyka wiatrowa?

10 grudnia, 2020

Przyszły miks energetyczny Europy: Jakie role odegrają w nim poszczególne technologie?

3 grudnia, 2020

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth “Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

25 listopada, 2020

Wiceprezes Zarządu PGE i Członek Rady Zarządzającej PKEE Paweł Cioch o wyzwaniach wynikających z ewentualnego zwiększenia celów redukcji emisji w roku 2030

17 listopada, 2020

Prezes Wojciech Dąbrowski o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu

12 października, 2020

Paweł Cioch, członek Rady Zarządzającej PKEE o sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Prawa o klimacie

8 września, 2020

Opinia PKEE na temat strategii inteligentnej integracji międzysektorowej oraz strategii wodorowej UE

16 lipca, 2020

Członkowie PKEE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz wspierają działania przeciwko koronawirusowi

29 marca, 2020

Wojciech Dąbrowski prezesem Rady Zarządzającej PKEE

29 marca, 2020