Kategoria: Aktualności

Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-5/16 dotyczącego skargi na MSR1

Link do materiału

Czytaj więcej
3 lipca, 2018

Poznań KOCHA czyste powietrze

Polski Komitet Energii Elektrycznej po raz trzeci zorganizował w Poznaniu debatę „ENERGETYKA kocha czyste powietrze”. 27 czerwca w Sali Konferencyjnej Concordia Design eksperci PKEE, władze lokalne, zaproszeni goście i mieszkańcy wzięli udział w debacie na temat zanieczyszczenia powietrza w ich mieście. Po Grudziądzu i Jaworznie przyszedł czas na stolicę Wielkopolski. Spośród 50

Czytaj więcej
27 czerwca, 2018

Polski Komitet Energii Elektrycznej prowadzi dyskusje w Rzymie o włoskich doświadczeniach nt. funkcjonowania rynków mocy w UE

Rzym to kolejna stolica, w której PKEE wspólnie z Euractiv organizuje debatę na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i roli rynku mocy. Cykl wydarzeń organizowanych w krajach z funkcjonującymi rynkami mocy rozpoczął się debatą w Madrycie, a następnie debatą w Paryżu. Debaty eksperckie mają stanowić ekspercki wkład w proces

Czytaj więcej
22 czerwca, 2018

Polski Komitet Energii Elektrycznej rozmawia w Paryżu o doświadczeniach funkcjonowania rynków mocy w UE

Kilkudziesięciu ekspertów wzięło udział w zorganizowanej przez PKEE debacie Euractiv w Paryżu. Była to już druga międzynarodowa dyskusja na europejskim rynku energii elektrycznej. Cykl wydarzeń organizowanych w krajach z funkcjonującymi rynkami mocy rozpoczął się wtorkową debatą w Madrycie. Debaty eksperckie mają stanowić wkład w negocjacje dotyczące regulacji unijnego rynku energii elektrycznej, które powinny

Czytaj więcej
21 czerwca, 2018

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wyniku negocjacji dotyczących Rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną oraz Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

W dniu 20 czerwca 2018 r. Osiągnięto porozumienie co do brzmienia przepisów rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną („Zarządzanie UE”), które określi sposób przygotowania Zintegrowanego Krajowego Systemu Energetyczno-Klimatycznego. Plany na lata 2021-2030 oraz monitorowanie i raportowanie przez państwa członkowskie realizacji celów energetyczno-klimatycznych Unii Europejskiej do 2030 roku. Osiągnięty kompromis dotyczy

Czytaj więcej
20 czerwca, 2018

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie wyniku negocjacji dotyczących kształtu Dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych

W dniu 14 czerwca 2018 r. osiągnięto porozumienie co do formy zapisów znowelizowanej dyrektywy w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa OZE). Ogólnym wiążącym celem europejskim na 2030 r. będzie 32% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej jest to bardzo ambitny

Czytaj więcej
18 czerwca, 2018

PKEE inauguruje w europejskich stolicach serię konferencji poświęconych rynkowi mocy

Najpierw Madryt, potem Paryż i Rzym, a potem podsumowanie w Brukseli. Polski Komitet Energii Elektrycznej zainaugurowało w stolicy Hiszpanii cykl konferencji poświęconych rynkowi mocy. Europejski rynek energii elektrycznej boryka się obecnie z problemami strukturalnymi związanymi z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, wynikającymi z niedoborów mocy i finansowania. Nowe inwestycje nie wystarczą, aby wypełnić

Czytaj więcej
12 czerwca, 2018

Czas obalić mit, że Polska jest głównym hamulcowym redukcji emisji CO2

https://www.youtube.com/watch?v=AxFckRZLPPI&feature=emb_logo PKEE publikuje materiał filmowy pokazujący rolę Polski w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla związku ze Szczytem Klimatycznym COP 19

Czytaj więcej
10 czerwca, 2018

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie propozycji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Komisja Europejska 2 maja 2018 r. Przedstawiła propozycję wieloletnich ram finansowych (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Szczegóły dotyczące poszczególnych polityk i programów wydatków zostaną opublikowane w okresie 29 maja - 12 czerwca 2018 r. Komisja Europejska postuluje zakończenie procesu legislacyjnego związanego z WRF 2021-2027 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą

Czytaj więcej
9 czerwca, 2018

Polska chce być liderem elektromobilności w UE

Elektromobilność to szansa na lepszą i czystszą jakość życia - podkreślili wspólnie uczestnicy brukselskiego PKEE E-Mobility Summer Day. W spotkaniu wzięli udział m.in. Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Pełnomocnik Rządu ds. Szczytu Klimatycznego COP24, Marta Gajęcka, Doradca Prezydenta RP , Szef Bezpieczeństwa Energetycznego,

Czytaj więcej
6 czerwca, 2018