Kategoria: Aktualności

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 16 marca 2023 r. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, który wspiera osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Inicjatywa ta może bowiem zaowocować zwiększeniem konkurencyjności przemysłu UE, umożliwić stworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz zapewnić bezpieczniejszy

Czytaj więcej
3 lipca, 2023

Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE i PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas Power Summit w Brukseli podniósł kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i wskazał, że bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie jest możliwe osiągnięcie celów klimatycznych. W trakcie debaty „Niezależny system elektroenergetyczny przyszłości – bezpieczeństwo dostaw”, prezes Wojciech Dąbrowski przedstawił

Czytaj więcej
23 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

PKEE z zadowoleniem przyjmuje projekt propozycji mającej na celu zmniejszenie zależności i dywersyfikację importu surowców strategicznych. Uważamy, że propozycja ta wzmacnia autonomię w kwestii dostaw kluczowych surowców na terenie UE dla technologii o zerowej emisji netto. Jeśli rozporządzenie to zostanie właściwie przeprocedowane, może doprowadzić do zwiększenia produkcji na terenie UE, ograniczając tym

Czytaj więcej
22 czerwca, 2023

Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do projektu raportu w sprawie reformy rynku energii elektrycznej UE przygotowanego przez posła sprawozdawcę Nicolása Gonzáleza Casaresa

14 maja 2023 r. Nicolás González Casares, hiszpański eurodeputowany z ramienia Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), opublikował projekt raportu w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy rynku energii elektrycznej (ang. Electricity Market Design - EMD). 23 maja minął termin na zgłaszanie poprawek do projektu Komisji, łącznie europosłowie złożyli 1117 poprawek. Choć, co

Czytaj więcej
5 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia opinii w sprawie inicjatywy „Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia rozpowszechnienia w Unii Europejskiej”

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje plany przyspieszenia wdrażania pomp ciepła w całej Unii Europejskiej. Polska już teraz wykorzystuje potencjał małych pomp ciepła – w samym 2022 roku sprzedano prawie 200 tysięcy nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 120% w porównaniu do 2021 roku[1]. Indywidualne pompy ciepła należy jednak

Czytaj więcej
2 czerwca, 2023

Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh

Czytaj więcej
1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustawodawczą mającą na celu zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku energii oraz opracowanie nowych środków ochronnych przed manipulacją na rynku (REMIT). Rewizja rozporządzenia REMIT stwarza możliwość wykonania kroku w kierunku poprawy funkcjonowania rynków krótkoterminowych. Uważamy, że rewizja REMIT powinna być postrzegana jako ewolucja,

Czytaj więcej
1 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w odpowiedzi na wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii elektrycznej

Źródłem obecnego kryzysu energetycznego jest przede wszystkim kryzys na rynkach paliw energetycznych, a nie niewłaściwa architektura rynku energii. Obecny model rynku energii, oparty na mechanizmie „merit order” i kształtowaniu ceny przez koszty krańcowe, nagradza najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania, dostarcza wiarygodne wskaźniki sytuacji na rynku energii oraz w wielu przypadkach umożliwia finansowanie

Czytaj więcej
1 czerwca, 2023

Przed dalszymi podwyżkami cen energii trwale zabezpieczy jedynie transformacja energetyczna

Transformacja polskiej energetyki to jedyny sposób, by trwale ustabilizować ceny energii w naszym kraju. Eksperci są zgodni, że konieczne jest konsekwentne budowanie mocy w źródłach odnawialnych oraz w energetyce jądrowej. Umożliwi to systematyczne odchodzenie od wytwarzania energii ze źródeł kopalnych, a więc uniezależnienie od wahań cen surowców i kosztów emisji CO2.

Czytaj więcej
26 maja, 2023

Badanie opinii: Polska i UE powinny więcej inwestować w transformację energetyczną

Zdaniem 44 proc. ankietowanych transformacja energetyczna jest istotna dla cen energii i stabilności jej dostaw w przyszłości – wynika z badania agencji Yotta przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Czytaj więcej
26 maja, 2023