Kategoria: Aktualności

Badanie YOTTA dla PKEE: 88% Polaków uważa za wystarczające wsparcie rządu i spółek energetycznych w zakresie kosztów energii

Polacy nie tylko mają wysoką świadomość działań wspierających odbiorców energii elektrycznej, ale uznają je również za wystarczające dla ochrony budżetu gospodarstw domowych – wynika z najnowszego badana opinii przeprowadzonego przez YOTTA. YOTTA w najnowszym badaniu opinii dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej zapytała Polaków o to, do jakiej kwoty państwo i

Czytaj więcej
12 października, 2023

Badanie YOTTA: Wysoka świadomość Polaków dotycząca wsparcia w obniżaniu rachunków za energię elektryczną

Jak wynika z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez YOTTA, Polacy mają wysoką świadomość prowadzonych przez rząd działań wspierających odbiorców energii elektrycznej. 43% badanych zna mechanizm zamrażania cen energii na poziomie z ubiegłego roku, a 31% jest świadomych podwyższenia limitów zużycia energii dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Powyższe mechanizmy osłonowe

Czytaj więcej
10 października, 2023

Wojna o ceny energii – podsumowanie działań osłonowych na rynkach w Polscei Europie

758 miliardów euro przeznaczyły państwa europejskie na ochronę odbiorców energii przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego polityką Rosji i agresją tego kraju na Ukrainę . Mimo bezprecedensowych wydatków, w niektórych państwach ceny energii wzrosły nawet o ponad 100%. Polska przeznaczyła na ten cel relatywnie niewielkie środki (równowartość 12,4 mld EUR), udało

Czytaj więcej
5 października, 2023

PKEE: Niższe ceny prądu m.in. dla firm i samorządów. To warto wiedzieć

1 października 2023 r. obniżona zostanie cena energii dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), samorządów i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury. Zamiast – jak dotychczas – 785 zł za MWh, od najbliższej niedzieli cena wynosić będzie 693 zł za MWh. Nowelizacja ustawy o ochronie

Czytaj więcej
27 września, 2023

Czy polscy odbiorcy energii mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd?

Co stanowi największe obciążenie dla domowego budżetu? Jedynie 11% ankietowanych[1] uznało za problematyczną cenę prądu. Dobra informacja jest taka, że koszty energii będą jeszcze niższe - zostały podwyższone limity zamrożenia cen prądu po stawkach z ubiegłego roku, a dzięki wprowadzonemu upustowi gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić dodatkowe 125 zł. Wrzesień

Czytaj więcej
21 września, 2023

Polacy deklarują, że ceny prądu nie są dla nich problemem

Polacy wskazują, że ceny prądu nie są największym wyzwaniem dla domowego budżetu. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez YOTTA na zlecenie PKEE, jedynie 11% badanych uznało, że cena prądu jest kwestią problematyczną.  Choć wzrost cen energii elektrycznej i kosztów jej wytwarzania to jeden z problemów, z którymi mierzy się zarówno

Czytaj więcej
25 sierpnia, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (Akt w spawie przemysłu neutralnego emisyjnie)

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 16 marca 2023 r. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, który wspiera osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Inicjatywa ta może bowiem zaowocować zwiększeniem konkurencyjności przemysłu UE, umożliwić stworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz zapewnić bezpieczniejszy

Czytaj więcej
3 lipca, 2023

Głos polskiego sektora energetycznego na Power Summit w Brukseli

Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE i PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas Power Summit w Brukseli podniósł kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i wskazał, że bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie jest możliwe osiągnięcie celów klimatycznych. W trakcie debaty „Niezależny system elektroenergetyczny przyszłości – bezpieczeństwo dostaw”, prezes Wojciech Dąbrowski przedstawił

Czytaj więcej
23 czerwca, 2023

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w kwestii projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ustanowienia ram zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/1020

PKEE z zadowoleniem przyjmuje projekt propozycji mającej na celu zmniejszenie zależności i dywersyfikację importu surowców strategicznych. Uważamy, że propozycja ta wzmacnia autonomię w kwestii dostaw kluczowych surowców na terenie UE dla technologii o zerowej emisji netto. Jeśli rozporządzenie to zostanie właściwie przeprocedowane, może doprowadzić do zwiększenia produkcji na terenie UE, ograniczając tym

Czytaj więcej
22 czerwca, 2023

Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do projektu raportu w sprawie reformy rynku energii elektrycznej UE przygotowanego przez posła sprawozdawcę Nicolása Gonzáleza Casaresa

14 maja 2023 r. Nicolás González Casares, hiszpański eurodeputowany z ramienia Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), opublikował projekt raportu w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy rynku energii elektrycznej (ang. Electricity Market Design - EMD). 23 maja minął termin na zgłaszanie poprawek do projektu Komisji, łącznie europosłowie złożyli 1117 poprawek. Choć, co

Czytaj więcej
5 czerwca, 2023