Raport PKEE i EY: Polska ścieżka transformacji energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), którego członkami wspierającymi są największe polskie firmy i organizacje branżowe sektora elektroenergetycznego, opracował raport w celu prezentacji dorobku Polski w zakresie transformacji energetycznej. Drugim celem raportu jest przybliżenia skali wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce wynikających z realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE i Polski oraz wskazanie wpływu destabilizacji rynków na proces transformacji sektora energetycznego.