Raport 2030 – Synteza

Uderzyć w smog

Ocena skutków dla Polski propozycji KE dot. ram polityki klimatycznej i energetycznej na okres 2020 – 2030 SYNTEZA 

Do pobrania: