Rynkowe Kodeksy Sieci – Raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

13 marca 2018 w Warszawie odbyła się prezentacja raportu PKEE pt: „Rynkowe Kodeksy Sieci. Na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej”.

Do pobrania: