RADA ZARZĄDZAJĄCA

ADAM TYWONIUK

Dyrektor Pionu Regulacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także Podyplomowe Studium Marketingu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Unijnymi Projektami Funduszy Strukturalnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach z branży energetycznej (PGE Energia Ciepła SA i PGNiG Termika SA), gdzie koordynował i nadzorował m.in. prowadzenie działań w obszarze regulacji, procesów taryfowych i koncesyjnych, rozwoju rynków ciepła, systemów wsparcia, pozyskiwania funduszy pomocowych, współpracy z jednostkami administracji różnych szczebli oraz w Agencji Rynku Energii, Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej.

Pełnił także funkcję doradcy Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki. Jest współautorem oraz koordynatorem projektów finansowanych ze środków UE (głównie z obszaru energetyki i ochrony środowiska) oraz opracowań z obszaru energetyki i marketingu.