RADA ZARZĄDZAJĄCA

WIOLETTA CISKA

SEKRETARZ RZ

Politolog ze specjalnością “Służby Zagraniczne”.

Od kwietnia 2017 roku zajmuje się Public Affairs w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej, przez dziesięć lat, zdobywała doświadczenie zawodowe w administracji krajowej (m.in. jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej jednego z resortów gospodarczych) oraz w strukturach Unii Europejskiej, pracując na stanowiskach eksperckich, doradczych i kierowniczych.

Przez kilka lat ściśle współpracowała z sejmową Komisją ds. Energii i Skarbu Państwa. Pracując w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Strasbourgu współpracowała z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także z Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim. W okresie akredytacji przy PE w Brukseli odpowiadała m.in. za sporządzanie analiz i ekspertyz dotyczących energetyki (w tym: bezpieczeństwa energetycznego), rynku wewnętrznego UE i współpracy gospodarczej. Uczestniczyła także w negocjacjach Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską nad sprawozdaniami i opiniami regulującymi m.in. obszar energetyki, ochrony środowiska i klimatu oraz unijnego rynku wewnętrznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowych (szczególnie w dziedzinie Unii Europejskiej i dyplomacji), a także związanych z administracją publiczną, mediami, komunikacją i zarządzaniem. Poza dyplomem politologa, posiada absolutorium z psychologii (odbyła specjalizacje m.in. w zakresie psychologii biznesu i zarządzania).