Polski Komitet Energii Elektrycznej prowadzi dyskusje w Rzymie o włoskich doświadczeniach nt. funkcjonowania rynków mocy w UE

Rzym to kolejna stolica, w której PKEE wspólnie z Euractiv organizuje debatę na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i roli rynku mocy. Cykl wydarzeń organizowanych w krajach z funkcjonującymi rynkami mocy rozpoczął się debatą w Madrycie, a następnie debatą w Paryżu. Debaty eksperckie mają stanowić ekspercki wkład w proces negocjacji regulacji unijnego rynku energii elektrycznej, które powinny zakończyć się podczas prezydencji austriackiej w drugiej połowie 2018 roku.

Obecnie rynek energii elektrycznej w wielu państwach członkowskich boryka się z problemami strukturalnymi związanymi z bezpieczeństwem dostaw. Wynikają one z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu nowych inwestycji. Dobrze zaprojektowane rynki mocy mogą stanowić skuteczną odpowiedź na te problemy, wspierając jednocześnie reformy rynkowe i transformację energetyczną, w tym integrację odnawialnych źródeł energii (OZE).

Podczas warsztatów Euractiv w Rzymie eksperci z włoskiej energetyki podkreślili konieczność zachowania synergii pomiędzy różnymi rozwiązaniami stosowanymi w krajach UE, wynikającej z ich indywidualnej specyfiki, np. Rynek tylko energii (EOM), rynki mocy. czy rezerw strategicznych. Jednocześnie wskazywali na zmiany zachodzące w europejskim sektorze – rozwój i integrację nowych technologii, cyfryzację, nową rolę konsumentów, rozwój OZE oraz potrzebę ich stabilnej integracji.

PKEE zwrócił uwagę, że zarówno polski, jak i włoski rynek mocy, który został zatwierdzony w lutym br. Przez Komisję Europejską, są w pełni zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE, o czym świadczy pogłębiona analiza przeprowadzona przez Komisję. –  Rynek mocy w Polsce opiera się na realnej potrzebie zagwarantowania klientom bezpieczeństwa dostaw. Do 2030 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrośnie o ok. 24%. Musimy zapewnić stabilne dostawy naszym klientom, zarówno gospodarstwom domowym, jak i firmom  – powiedział Filip Grzegorczyk, wiceprezes PKEE, prezes TAURON Polska Energia. Jednocześnie zapewnił, że rynek mocy w Polsce będzie wspierał wzrost i integrację OZE w ramach modernizacji sektora elektroenergetycznego.

Frank Umbach, dyrektor EUCERS w King’s College w Londynie, przekonywał, że w kontekście bezpieczeństwa energetycznego polityka europejska zbyt często opiera się na najbardziej optymistycznych scenariuszach, które nie zawsze są realistyczne. Dlatego też rynki mocy jako skuteczny sposób zabezpieczenia dostaw energii nie powinny podlegać ograniczeniom administracyjnym tam, gdzie są one naprawdę potrzebne.

PKEE przypomina, że ​​7 lutego 2018 roku Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy mocowe w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech i Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konkurencji na jednolitym rynku. We Włoszech, podobnie jak w Polsce, decyzja dotyczyła ogólnorynkowego mechanizmu mocy. Paweł Wróbel, Dyrektor Biura PKEE w Brukseli, zwrócił uwagę, że „rynki mocy skutecznie pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw w państwach członkowskich, w których mieszka ponad 50 proc. Ludności Unii Europejskiej”.

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach, uczestnicy również wskazywali na groźbę działania wstecz nowych przepisów, dlatego PKEE podkreśla, że ​​uczestnicy aukcji oczekują, że umowy zawarte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będą chronione zasada praw nabytych – podobnie jak w przypadku uzgodnionej właśnie nowelizacji dyrektywy OZE, która w pełni respektuje prawa nabyte inwestycji w odnawialne źródła. Potrzebujemy takiej samej przewidywalności otoczenia regulacyjnego dla źródeł konwencjonalnych, które są niezbędne w systemie elektroenergetycznym do utrzymania jego stabilności.

Cykl europejskich debat o rynku mocy, współorganizowanych przez PKEE, zwieńczy konferencja przygotowana w Brukseli.

Do pobrania: