ADAM TYWONIUK

Dyrektor Pionu Regulacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także Podyplomowe Studium Marketingu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Unijnymi Projektami Funduszy Strukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach z branży energetycznej (PGE Energia Ciepła SA i PGNiG Termika SA), gdzie koordynował i nadzorował m.in. prowadzenie działań w obszarze regulacji, procesów taryfowych […]

LECH ŻAK

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA SA Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA. Przeszedł […]

JAROSŁAW DYBOWSKI

Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN SA Jarosław Dybowski jest doświadczonym menedżerem z ponad 25-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na której ukończył kierunek elektroenergetyka. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz The management Training Program for Eastern Europe w Lovanium International Management […]

TOMASZ SZCZEGIELNIAK

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim. Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa […]

WANDA BUK

Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rada Nadzorcza PGE w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji. Pani Wanda Buk posiada tytuł adwokata, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji […]