Raport PKEE i EY: Polska ścieżka transformacji energetycznej

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), którego członkami wspierającymi są największe polskie firmy i organizacje branżowe sektora elektroenergetycznego, opracował raport w celu prezentacji dorobku Polski w zakresie transformacji energetycznej. Drugim celem raportu jest przybliżenia skali wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce wynikających z realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE i Polski oraz wskazanie wpływu destabilizacji rynków na […]

Analiza – „Inwestycje w sieci dystrybucyjne będą motorem transformacji energetycznej”

Sieci dystrybucyjne są kluczowe w procesie transformacji cyfrowej i energetycznej, ponieważ zapewniają ciągły oraz niezawodny przepływ energii elektrycznej, integrują większość źródeł energii odnawialnej, a także umożliwiają tworzenie nowych usług dla klientów. Jednakże dostosowanie ich do użycia w coraz bardziej dekarbonizowanym, decentralizowanym i cyfrowym systemie elektroenergetycznym wymaga pilnego przyspieszenia inwestycji w europejskie sieci dystrybucyjne. Europejskie sieci dystrybucyjne będą […]

Relacja z wydarzenia Euractiv „Po COP: gdzie dalej na rzecz działań na rzecz klimatu”

COP24 w Katowicach ożywił Porozumienie Paryskie. PKEE chce pogratulować polskiej prezydencji w procesie UNFCCC pełniącej rolę gospodarza. UE pozostaje głównym graczem w globalnej polityce klimatycznej. Nadal potrzebujemy, aby wszystkie podmioty były gotowe do udziału w działaniach na rzecz klimatu. Polska energetyka już teraz przyczynia się do tej zmiany i aktywnie współpracuje z europejskimi odpowiednikami i liderami w kształtowaniu polityki […]

SEKTOR ENERGII dla jakości powietrza

Polska, kraj o wyjątkowo bogatym i różnorodnym środowisku, coraz częściej postrzegana jest jako kraj o bardzo zanieczyszczonym, wręcz niemożliwym do oddychania powietrzu, zajmujący czołowe miejsca w niesławnych „rankingach smogowych”. Stąd pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: jakie są przyczyny złej jakości powietrza w Polsce? Pierwszą, która przychodzi na myśl przeciętnemu Polakowi, jest negatywny wpływ przemysłu i […]

Panele fotowoltaiczne na falach

Energa Wytwarzanie rozpoczęła całoroczny pilotażowy projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie – pierwsze panele zostały zamontowane na zbiorniku w hydroelektrowni w Łapinie. Jeżeli wyniki pilotażu okażą się zadowalające, kierownictwo firmy rozważy możliwość szerszego zastosowania takich rozwiązań w przyszłości. Energa Wytwarzanie bada potencjał farmy fotowoltaicznej z panelami PV umieszczonymi na wodzie. Firma rozpoczęła pilotaż tego rozwiązania na zbiorniku […]

Energetyka kocha czyste powietrze – Raport PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną „Energetyka kocha czyste powietrze”. Jej celem jest zmiana postaw społecznych, oraz zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców naszego kraju. Kampanię zainaugurowano w Warszawie 20 lutego prezentacją raportu przygotowanego przez ekspertów PKEE na temat prawdziwych przyczyn powstawania smogu.  Do pobrania:

Ocena wpływu rynku mocy w Polsce na rynki energii elektrycznej

  W Polsce w ciągu ostatnich lat pojawiło się zaniepokojenie kwestią bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, które wzmogło się na skutek wprowadzenia ograniczeń zasilania w 2015 roku. Coraz częściej kwestionowana jest zdolność rynku w obecnym jego kształcie do zapewniania stosownego wynagradzania dostępności mocy i bodźców inwestycyjnych. Przy prognozowanych cenach rynkowych energii liczne elektrownie nie są dochodowe, […]