Raport ARE dla PKEE: Środki nadzwyczajne wdrożone w wybranych krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w 2022 r. mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. w odpowiedzi na kryzys energetyczny